Arbejdet med børneattester er blevet nemmere for grupper og medlemmer

Fra 1. maj er processen blevet langt nemmere, fordi Rigspolitiet har opdateret deres systemer, så der kan godkendes med MitID – og MitID alene!

Foto: ULK

Hos KFUM-Spejderne passer vi godt på vores børn og unge. Vi har en bestemmelse om at indhente børneattest på alle medlemmer over 15 år samt andre, der er i direkte kontakt med vores børn og unge. Nu kan der bruges MitID tul at godkende processen, hvilket betyder, at færre børneattester skal indhentes via papirblanketter og det fremover bliver mere simpelt for medlemmerne at besvare anmodningen i den digitale postkasse.

Oversigt til gruppelederne og påmindelser til medlemmerne

Det er gruppelederens ansvar, at der er gyldige børneattester på medlemmer, ledere og frivillige i gruppen. Fremover vil gruppelederen og andre med adgang til alle gruppens medlemmer kunne se et overblik over evt. manglende børneattester på forsiden, når der logges ind i Medlemsservice. Der bliver også sendt påmindelsesmails til medlemmer, der har en børneattest-kladde med direkte link til at logge ind og taste CPR-nummeret. Husk at CPR-numre aldrig skal sendes pr. mail.

Børneattester på alle medlemmer over 15 år

Indtil nu har det været gruppelederens opgave at tildele funktionen “Børneattest påkrævet” til medlemmer uden en lederfunktion. Fremover danner Medlemsservice selv en kladde for medlemmerne, når de er over 15 år og 3 måneder (de unge skal jo lige have oprettet digital postkasse osv.) Dette indfases gradvist frem mod sommerferien.
Hvis gruppen har behov for børneattester på personer uden medlemskab, fx en forælder der skal med på sommerlejr, så sker det stadig ved at tildele funktionen “børneattest påkrævet”.

Læs flere artikler om børneattester

Læs mere om børneattester i KFUM-Spejdernes bestemmelser her.

Læs også

Menu