Husk at bestille fornyelse af børneattester

Ved KFUM-Spejdernes ekstraordinære landsmøde i december 2020 blev det besluttet at børneattester fremover skal fornys hvert andet år. Indtil Medlemsservice er opdateret, skal gruppen selv indhente attesterne manuelt.

Foto: Johny Kristensen

Husk at bestille fornyelse af børneattester Landsmødeforsamlingen besluttede på det ekstraordinære landsmøde 15. december 2020, at børneattester for alle frivillige over 15 år hos KFUM-Spejderne fremover skal fornyes hvert andet år. Dette kan ske automatisk via Medlemsservice.

Da funktionen dog først bliver aktiveret i forbindelse med udrulningen af den nye version af Medlemsservice i efteråret, skal gruppen indtil da selv søge om fornyelse af eventuelt udløbne børneattester. Dato for seneste børneattest kan ses i Medlemsservice.

Disse skal have børneattest

Der skal indhentes samtykkeerklæring/børneattest fra alle medlemmer og medhjælpende ikke-medlemmer fra det fyldte 15. år, hvad enten disse i forvejen er medlemmer, overflyttes fra en anden gruppe/ distrikt eller er nye medlemmer af korpset.

Attesten skal indhentes senest

  • tre uger efter, at personen har fungeret og fortsat skal fungere i en sammenhængende periode på mere end en uge, eller
  • når personen har hjulpet til i spejderarbejdet tre eller flere gange i løbet af tre måneder.

Børneattester uden lederfunktion

Det er i dag kun lederfunktioner, der umiddelbart giver adgang til at indhente en børneattest. I praksis er det dog ikke kun ledere, der har brug for en børneattest. Forældre eller andre frivillige, som hjælper til på en sommerlejr, weekendtur eller til et arrangement kan det også være relevant at indhente en børneattest på.

Hvis det er tilfældet, er der oprettet en funktion, der hedder ’Børneattest påkrævet’. Ved at tilknytte denne funktion til f.eks. forældre bliver det muligt at få adgang til at bestille en børneattest.

Skal suppleres med samværsregler

Husk, at det er et krav, at gruppen hvert år opdaterer sine samværsregler som led i en præventiv indsats mod krænkelser eller overgreb.

Læs mere

Du kan læse meget mere om børneattester på kfumspejderne.dk her

Er du leder, kan du også se her, hvordan du indhenter børneattester på dine ledere.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte korpskontoret på info@kfumspejderne.dk eller telefon 7010 2666.

Læs også

Menu