Børneattester skal fornyes hvert andet år

Hos KFUM-Spejderne i Danmark indhenter vi børneattester på ALLE medlemmer over 15 år og andre personer, der er i direkte kontakt med børnene.

Foto: Jan Vestergaard

Hos KFUM-Spejderne i Danmark indhenter vi børneattester, fordi loven siger, at vi skal – og selvfølgelig fordi vi ønsker et trygt og godt børne- og ungemiljø i korpset. Processen foregår i al væsentlighed i Medlemsservice med en kort afstikker til lederens digitale postkasse. Læs mere om baggrund og proces på siden: www.kfumspejderne.dk/attest

Beslutning på landsmøde

Landsmødeforsamlingen besluttede på det ekstraordinære landsmøde den 15. december 2020, at børneattester hos KFUM-Spejderne fremover skal fornyes hvert andet år. Medlemsservice rummer en funktion, der understøtter denne beslutning, og det sættes i gang nu. Mange grupper har været gode til at få fornyet børneattesterne gennem de sidste par år. De kan nu se frem til, at Medlemsservice selv holder øje med, hvornår det er tid til fornyelse. 

Der er også en del medlemmer og hjælpere, der har børneattester ældre end 2 år. For at korpskontoret kan følge med, så sker udrulningen af den nye proces løbende hen over efteråret. Vi starter med de allerældste børneattester og arbejder os frem, så vi ender på en levetid på 2 år. Derfor kan du godt opleve, at din “gamle” børneattest forbliver gyldig henover de næste måneder – vi skal nok nå alle igennem.

Gruppelederens opgave

Gruppelederen er ansvarlig for lederne i gruppen, og derfor vil gruppelederen modtage en kopi af alle mails fra Medlemsservice, der vedrører børneattester. Gruppelederens opgave er at minde lederne om at reagere på mails og guide til at få udfyldt de nødvendige oplysninger i Medlemsservice. Gruppelederen skal ikke gå ind og rekvirere en fornyet børneattest på alle ledere nu, men blot vente på, at systemet selv gør det.

Har gruppen indhentet børneattester på ikke-medlemmer, fx forældre der hjalp til på sidste års sommerlejr, så tag stilling til om børneattesten stadig er nødvendig. Hvis den ikke længere er nødvendig, så kan I allerede nu fjerne personens funktion (typisk ‘børneattest påkrævet’ eller ‘frivillig/hjælper’), og så bliver personen ikke bedt om en fornyet attest. Alle personer, der er registreret i Medlemsservice kan selv logge ind. Derfor skal gruppelederen ikke håndtere cpr-numre for andre, men blot hjælpe dem til at logge ind i systemet.

Yderste konsekvens beskrevet

I gennemgangen af indhentelsesprocessen er de yderste konsekvenser ved manglende børneattest og eventuel påtegning blevet beskrevet. Den yderste konsekvens ved en manglende børneattest er, at man udmeldes af korpset. Dette sker efter en lang rykker-proces og telefonisk kontakt til både gruppeleder og det pågældende medlem. Så I skal ikke være nervøse for, at der sker ting, uden I er informeret om det. Har I brug for hjælp til Medlemsservice, så fanger du supporten på medlemservice@spejdernet.dk. Har I spørgsmål til proceduren omkring fornyelse af børneattest, så kontakt info@kfumspejderne.dk 

Læs også

Menu