Kontingent

Udgangspunktet i korpsets vedtægter er, at alle medlemmer betaler et årligt kontingent på minimum 75 kroner. Det er den enkelte gruppe, som selv fastsætter sit kontingent for de enkelte enheder, lige som det er gruppen, der fastsætter, hvor mange gange om året, der skal opkræves kontingent.

Hvorfor betaler vi kontingent? 

 • Det er en måde at få finansieret det lokale spejderarbejde
 • Det er måden, vi bekræfter vores medlemskab
 • Det er grundlag for tilskud fra kommuner til grupperne og tipsmidler til korpset

Hvad bruger vi kontingentet til? 

 • Lokale aktiviteter for vores børn og unge
 • Udvikling af nye aktiviteter regionalt og nationalt
 • Husleje ude i grupperne 
 • Forsikringer
 • Informationer og magasiner
 • Drift af Administrationscentrets mange opgaver

Hvad bruger vi medlemstal til?

 • Som dokumentation for vores aktiviteter
 • Synlighed i forhold til politisk interessevaretagelse

Hvis ikke der opkræves kontingent, bliver resultatet:

 • Lavere tilskud fra kommunen til gruppen
 • Færre penge til aktiviteter
 • Mindre synlighed

Hjælp hinanden

Det er en stor opgave at sikre kontingentopkrævning og medlemsregistrering, så der er brug for at alle i gruppen hjælper og tager ansvar. Det er vores anbefaling at ind- og udmeldelse bliver registreret løbende, at kontaktinformationer til medlemmerne er opdateret, og der bliver fulgt op på opkrævninger.