24-06-2018
Forfatter: Lone Hansen
Planlæg og gennemfør en tur, der går lige til grænsen af, hvad alle i patruljen kan klare.

En krævende tur

Afprøv samarbejdet og sammenholdet i patruljen på en tur, der er fysisk krævende for jer alle. Gennemfør en vandretur i krævende terræn eller en kanohike. 

Planlæg inden turen, hvordan I alle kan gennemføre den og aftal, hvordan I kan hjælpe hinanden til at gennemføre. 

I skal fx overveje:

  • Hvem har flest kræfter til at transportere fælles udstyr?
  • Hvem skal opmuntres psykisk for at blive ved, selv om det er hårdt?
  • Hvor lange distancer kan I gennemføre, hvis alle skal kunne være med?
  • Hvad gør I, hvis et af patruljemedlemmerne vil stoppe?

Varighed

Materialer

Udstyr til turen.

Enheder

Deltagere

Min. 4

Max. 10