Aktivitet

Træn hukommelsen

Træn hukommelsen

Hukommelsen bliver bedre, hvis du træner den.

Vi har alle tre slags hukommelse:

Med den sensoriske hukommelse opfatter vi fx input i form af lugte, lyde, farver og berøringer. Det gemmes kun få sekunder, inden det slettes af hukommelsen igen eller føres videre over i korttidshukommelsen.

Vores korttidshukommelse bruger vi konstant i hverdagen – når vi kigger i en madopskrift, mens vi laver mad osv. Der er kun plads til ca. 5-9 informationer ad gangen, og vi husker typisk kun tingene i de få minutter, hvor vi har brug for informationen.

I langtidshukommelsen gemmer vi informationer eller minder, vi har brug for gennem længere tid. Hvis noget fra korttidshukommelsen skal lagres, sker det i langtidshukommelsen.

Ideer til at træne hukommelsen

  1. Kimslege. Træn evnen til at huske med forskellige slags kimslege, hvor I skal se, høre, føle, smage, lugte osv.
  2. Husk hvad I ser. Betragt fx en person og prøv bagefter at tegne eller beskrive ham eller hende. Hvor mange detaljer har I husket?
  3. Læs en historie højt og genfortæl den én for én. Læs bagefter historien igen. Hvem var mest præcis i genfortællingen?
  4. Kan I huske lyde? Lyt til en kort melodi og prøv bagefter at nynne den eller spille på fløjte, xylofon el.lign.

Lavet af
Lone Hansen
Tid
15 – 90 min
Deltagere
3
40
Udviklingsområder
Følelsesmæssigt
Intellektuelt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu