14-10-2017
Forfatter: Lone Hansen

Træn hukommelsen

Hukommelsen bliver bedre, hvis du træner den. 

Vi har alle tre slags hukommelse:

Med den sensoriske hukommelse opfatter vi fx input i form af lugte, lyde, farver og berøringer. Det gemmes kun få sekunder, inden det slettes af hukommelsen igen eller føres videre over i korttidshukommelsen. 

Vores korttidshukommelse bruger vi konstant i hverdagen - når vi kigger i en madopskrift, mens vi laver mad osv. Der er kun plads til ca. 5-9 informationer ad gangen, og vi husker typisk kun tingene i de få minutter, hvor vi har brug for informationen.

I langtidshukommelsen gemmer vi informationer eller minder, vi har brug for gennem længere tid. Hvis noget fra korttidshukommelsen skal lagres, sker det i langtidshukommelsen. 

Ideer til at træne hukommelsen

  1. Kimslege. Træn evnen til at huske med forskellige slags kimslege, hvor I skal se, høre, føle, smage, lugte osv. 
  2. Husk hvad I ser. Betragt fx en person og prøv bagefter at tegne eller beskrive ham eller hende. Hvor mange detaljer har I husket?
  3. Læs en historie højt og genfortæl den én for én. Læs bagefter historien igen. Hvem var mest præcis i genfortællingen?
  4. Kan I huske lyde? Lyt til en kort melodi og prøv bagefter at nynne den eller spille på fløjte, xylofon el.lign.

 

Materialer

Afhænger af øvelserne.

Enheder

Deltagere

Min. 5

Max. 40