Aktivitet

Batteriprojekt 2015 – Hverdagens miljøforbedringer

Hverdagens miljøforbedringer

Formål

Juniorerne skal forholde sig til de små forhold i deres egen eller familiens hverdag, som kan have negativ betydning for miljøet og naturen, og hvor de selv kan lave forbedringer.

Forberedelse

Inden mødet printes pdf-filen, eller I kan hente den ned på en computer.

Medbring eventuelt computeren til spejdermødet, og hvis I har en projektor, vil det være en ekstra bonus.

Beskrivelse
Vis juniorerne de forskellige billeder. Under hvert billede er en tilknyttet kommentar. Kommentaren beskriver en forbedring til det der ses på billedet. Få juniorerne til at tænke over billedet, og spørg om de viste ting også forekommer hjemme hos dem selv.

Til slut skal juniorerne gå ud i deres patruljer og se, om de selv kan finde på andre eksempler fra deres hverdag, hvor der kan laves nemme forbedringer.

Tid
30 – 60 min

Flere aktiviteter

Menu