Aktivitet

Rollespil

Foto: Johny Kristensen

Formål:

At give andre en god oplevelse.

Forudsætninger:

At deltagerne kan sammensætte et lille løb, som kan bruges til bævere eller ulve, hvor man på de enkelte poster spiller et skuespil som optakt til en opgave der skal løses. Deltagerne har udklædningstøj. Posterne bør være sammenhængende og bygge over et tema. Til hver post laves der et lille skuespil på et par minutter med monologer. At jeres ugentlige spejdermøde kan flyttes til et andet tidspunkt hvor de andre enheder har møde.

Forberedelser:

Spejderne finder et tema for deres løb. Løbet kan laves over et eventyr. Der findes små opgaver der passer til eventyret. De små opgaver bliver til hver deres post. Til hver post laves der et lille skuespil som optakt til opgaven der skal løses. Spejderne spiller deres poster igennem for hinanden. Husk publikum skal have det sjovt, ikke kun skuespillerne.

Metode:

Løbet skal skabes i en positiv ånd. Det gælder for deltagerne, der laver posterne om at give løbsdeltagerne den bedste oplevelse. Hvordan gør man det?

» Bliv i jeres roller over for løbsdeltagerne

» Tilpas sværhedsgraden til løbsdeltagerne

» Vær godt forberedte

» Hav materialerne til posterne klar

» Spil rollerne overbevisende til løbsdeltagerne så de får en oplevelse og indlevelsesmulighed i historien der er rammen for løbet.

Beskrivelse:

Der skal laves og udføres et rollespilsløb. Deltagerne skal selv lave posterne, finde deres udklædning, skrive deres monologer til posterne. Rollespilsløb kan laves på utallige måder og ingen er mere rigtig en andre. Slutresultatet skal være, at man har haft det sjovt med at planlægge løbet, og at løbsdeltagerne har haft det sjovt og har kunne indleve sig i det tema/eventyr løbet er bygget op over.

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Spejder
Tid
60 – 90 min
Deltagere
2

Flere aktiviteter

Menu