11-11-2017
Forfatter: Mads Anders Jensen
For at modvirke dårlig trivsel kan det være godt at blive enige om fælles regler for hvordan man skal opføre sig. Hvis man selv har været med til at definere disse regler er der også en god chance for at man efterfølge kommer til at overholde dem.

Patruljens anti-mobberegler

Hvis man kan blive enige om hvordan man skal opføre sig og tale til hinanden er der også en god chance for at man vil overholde disse regler efterfølgende. 

Patruljen skal finde frem til nogle regler for hvordan man skal behandle hinaden. Disse kan evt efterfølgende skrives ned og hænge op i patruljelokalet, på lige fod med fx spejderloven og -løftet.

Varighed

Enheder

Kompetencezoner