Aktivitet

Luther glade dage: Planlæg pilgrimsfærden

Planlæg pilgrimsfærden

Der er mange forskellige måder at planlægge og udforme en pilgrimsfærd på. Tanken bag KFUM-Spejdernes pilgrimsfærd er, at I skal være så meget som muligt sammen og gerne på tværs af grupper, alder, køn og lignende. Pilgrimsfærden skal nemlig være en fælles oplevelse for alle, som deltager. Vi er alle Guds børn og ingen kan påberåbe sig at være mere værd end andre. Derfor vil fokus for mange af aktiviteterne være at vise, at alle mennesker er nødvendige. I det følgende findes inspiration til planlægningen af pilgrimsfærden. I vælger de aktiviteter, som giver mening for jer og bidrager til, at 2. pinsedag bliver Luther Glade Dage.

Hvem planlægger ruten?

Luther satte under Reformationen og i tiden efter fokus på, at alle mennesker indgår i et afhængighedsforhold, hvor alle mennesker og alle roller er nødvendige og afhængige af hinanden. Luther så gerne, at kirke, stat og civilsamfund blev mere bevidst om den gensidige nødvendighed/ afhængighed, der var mellem de tre. I kan derfor overveje, om I vil invitere andre med i planlægningsprocessen. Det kan måske være nogle uden for spejdergruppen.

Overvej:

• Er det seniorerne, der trænger til at få opgaven?

• Er det en gammel klan, som gerne vil lave lidt spejderarbejde?

• Er det nogle forældre eller bedsteforældre, der vil være oplagte at inddrage?

• Kan Dansk Vandrelaugs lokalforening hjælpe jer med at planlægge en rute?

• Det kan også være, at I skal dele ruten op, så det er forskellige grupper, patruljer, eller personer, der planlægger forskellige dele af ruten. Jo flere, desto bedre.

• Hvordan planlægger O-løbsklubben deres ruter?

Hvordan skal ruten se ud?

Det er helt op til jer, der planlægger ruten at bestemme, hvordan pilgrimsfærden skal tage form. Det vigtigste er, at alle uanset alder kan være med i et omfang, hvor det giver mening.

Overvej:

• Skal ruten formes som et 8-tal, hvor dem der kan og vil, har mulighed for at gå flere runder?

• Undersøg om, der er særlige steder eller stop, ruten skal indeholde.

• Bestem, hvor mange stop der skal være.

• Skal der være mad undervejs?

• Skal pilgrimsfærden forgå til fods? Hvorfor ikke på rulleskøjter, løbehjul eller cykel?

Særlige stop

Vi ved i dag, at mange af de tanker, som vi finder helt naturlige, stammer fra Luther og tiden omkring Reformationen. Det ved vi blandt andet, fordi nogle mennesker har været gode til at holde styr på fortiden og historien. Historien bidrager til, at vi kan forstå samfundsudviklingen frem til i dag. Derfor er det oplagt, at I undersøger om der et sted, hvor I kan gøre stop og evt. mødes med en fra den lokalhistoriske forening. Hun eller han vil måske kunne give svar på, om der er sket ting i området, som har betydning for os i dag? Er det noget, der har indflydelse på noget lokalt, eller er det måske ligefrem noget, der har indflydelse på hele Danmark?

I Naturstyrelsens vandretursfoldere kan I orientere jer om særlige steder, som I måske ikke selv har overvejet at komme forbi.

Tid
60 – 120 min
Deltagere
3
15
Udviklingsområder
Fysisk
Åndeligt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu