Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Ulve

Formål: At ulvene får kendskab til lidt grundlæggende førstehjælp. Forberedelser: Lav i god tid en aftale med den lokale Falck station eller besøg en skadestue. Beskrivelse: På besøget er målet, at ulvene får lov til at sætte et plaster på, gå med krykker, ligge en forbinding om håndled og ankel med tørklæde og en rigtig forbinding. De 4 H’er -Hvem man er? -Hvad der er sket? -Hvor det er sket? -Hvor mange der er kommet til skade? Ligeledes prøve at ligge i aflåst sideleje.

Varighed

Materialer

Førstehjælpskasse Tørklæder

Enheder

Deltagere

Min. 2

Kompetencezoner