Aktivitet

Find hjem/frem fra et ukendt sted

Foto: Johny Kristensen

Find hjem/frem fra et ukendt sted

Denne aktivitet udføres bedst, når man er afsted på tur og befinder sig i et område, man ikke kender godt i forvejen. Der ud over kunne det f.eks. være bedst, hvis man brugte en skov som afsætningssted, da fraværet af vejnavne og andre faste holdepunktet gør det mere udfordrende.

Ideen er, at patruljen skal køres ud et sted, måske med bind for øjnene, og sættes af uden at vide, hvor de befinder sig. Her fra skal de finde hjem til basen, eller frem til et punkt på kortet, som de får udleveret.

  • Find et kort over området.
  • Sørg for at patruljen har et eller flere kompasser.
  • Tag mobiltelefoner fra patruljemedlemmerne, så de ikke bare tænder for GPS’en og finder deres position.
  • Læg gerne en eller flere af deres telefoner i en nødkonvolut, som kan brydes hvis det skulle blive nødvendigt.
Lavet af
Mads Anders Jensen
Tid
60 – 120 min
Deltagere
3
20
Udviklingsområder
Fysisk
Selvstændigt
Socialt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu