Færdighedsmærker

Orientering

Orientering

FormĂĄl

Spejderne lærer at orientere sig på kendte og ukendte steder og finde og vise vej.

Derfor gør vi det

Det er vigtigt for alle at kunne orientere sig, men særligt vigtigt for spejdere, der færdes i naturen, hvor der ikke umiddelbart er skiltning eller nogen, man kan spørge om vej.

I kan vælge at følge aktivitetsforslagene nedenfor, eller I kan vælge andre aktiviteter, der også opfylder mærkets formål.

Aktivitetsforslag

  1. Lær at læse forskellige korttyper med signaturer og målestoksforhold.
  2. Lær at bruge et kompas til retningsangivelse og pejlinger.
  3. Lær at indtaste forskellige typer af koordinater og anvende dem i en håndholdt gps.
  4. Undersøg, hvilke muligheder der er for at orientere sig med digitale korttjenester, fx Google Maps.
  5. Lær at finde verdenshjørnerne ud fra bygninger og kendetegn i naturen.
  6. Lær at læse højdekurver og fikspunkter i landskabet.
  7. Lær at finde vej med offentlige transportmidler.
  8. Bliv i stand til at planlægge en egnet rute, fx til en vandretur eller cykeltur.
  9. Træn orientering i et område, hvor I ikke kan følge veje eller stier.
  10. Planlæg et orienteringsløb og lad spejderkammerater gennemføre det.
shop
Menu