Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Bæver

Formål:

At gøre bæverne bekendt med hvad en brandmand laver. Forberedelser Aftal mødet med en vagthavende på brandstationen i god tid.

Beskrivelse:

Hvilke biler har de, hvor mange liter vand har de med ud, hvor mange meter slange har de, hvor lang er deres stige, hvor hurtig er en brandmand til at tage tøj på.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

En Brandstation!

Enheder

Deltagere

Min. 4

Max. 20