08-04-2018
Folk, der er i nød, har brug for hjælp fra andre. Hvad vil det sige at være i nød, og hvad kan I gøre for at hjælpe?

At hjælpe nogen i nød

Der findes mange former for nød - fra ofre for sult- og krigskatastrofer i andre verdensdele til socialt udsatte i Danmark. 

Diskuter, hvad der kan være skyld i, at nogen kommer i nød i Danmark eller et sted i verden. Er det personens egen skyld, samfundets, bureaukratiets, politikernes - eller blot tilfældigheder?

Find ud af, hvad I kan gøre for at hjælpe nogen, der er er i nød - og gør det! 

Det kan fx være:

  • Deltage i nødhjælps-indsamling
  • Hjælpe i køkkenet på et værested for socialt udsatte
  • Samle varmt tøj til hjemløse
  • Tjene penge som bidrag til hjælpeorganisation

Materialer

Afhænger af aktiviteten.

Enheder

Deltagere

Min. 6

Max. 30