Aktivitet

At hjælpe nogen i nød

At hjælpe nogen i nød

Der findes mange former for nød – fra ofre for sult- og krigskatastrofer i andre verdensdele til socialt udsatte i Danmark.

Diskuter, hvad der kan være skyld i, at nogen kommer i nød i Danmark eller et sted i verden. Er det personens egen skyld, samfundets, bureaukratiets, politikernes – eller blot tilfældigheder?

Find ud af, hvad I kan gøre for at hjælpe nogen, der er er i nød – og gør det!

Det kan fx være:

  • Deltage i nødhjælps-indsamling
  • Hjælpe i køkkenet på et værested for socialt udsatte
  • Samle varmt tøj til hjemløse
  • Tjene penge som bidrag til hjælpeorganisation
Tid
60 – 120 min
Deltagere
6
30
Udviklingsområder
Selvstændigt
Følelsesmæssigt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu