Mobning er ikke kun et fænomen blandt børn. Også voksne kan blive udsat for mobning på deres arbejdsplads eller i lederflokken hjemme i gruppen. At blive mobbet vil sige, at man føler sig udsat for andres negative adfærd over længere tid, og ikke er i stand til at forsvare sig imod denne adfærd. 

Mobning kan have alvorlige konsekvenser for den der bliver mobbet, og er tegn på en usund kultur på det pågældende sted hvor mobningen foregår. Det er vigtigt, hvis man er vidne til mobning, at man griber ind, og stopper det i tide. Alle bedst ville det være hvis man i gruppen havde lavet en mobbepolitik, så man var helt enige om, hvordan man som gruppe skal reagerer på mobning – både når det gælder børn og voksne.

Her har du en lille artikelserie om mobning, som kan klæde dig på til at tage en snak i gruppen om hvad I gør eller vil gøre for at forebygge mobning i jeres gruppe.