Mobbefrit fællesskab

At blive mobbet betyder, at man føler sig udsat for andres negative adfærd over længere tid, og at man ikke er i stand til at forsvare sig imod denne adfærd. Både børn og voksne kan blive udsat for mobning, og det kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende person. Hos KFUM-Spejderne stræber vi efter, at spejdergruppen skal være et mobbefrit fællesskab. Vi opfordrer derfor vores grupper til at gribe ind og stoppe mobning, hvis det bliver observeret i gruppen samt at lave en mobbepolitik. Politikken kan hjælpe jer som gruppe med at blive enige om, hvordan I skal håndtere mobning. 

Lederne har et ansvar

I de tidlige pubertetsår bliver børn mere bevidste om hinanden samtidig med, at de bliver mere forvirrede over, hvem de selv er. Derfor ser man ofte grovere drillerier og mobning dukke op på mellemtrinnet i folkeskolen. Det er derfor vigtigt, at børnene tidligt bliver vænnet til at håndtere konflikter, så man undgår, at de udvikler sig yderligere. Det er her vigtigt at huske på, at de børn, vi har med at gøre til spejdermøderne hver uge, jo er de samme skolebørn, som måske har mobning tæt inde på livet i skolen. 

Alle de voksne som børn omgås hver dag har et ansvar for at lægge mærke til tegn på mobning og gribe ind overfor dem. Også selvom man som leder kun har ansvar for børnene to timer mandag aften. Hvad nu hvis det netop var i disse to timer, at den værste mobning udspillede sig, så det endte med gråd eller måske endda slåskampe? Ofte tager børnene deres problemer fra skolen med til spejder, hvis det er de samme mennesker, de omgiver sig med begge steder. Derfor bør man være opmærksom på de mindste tegn på mobning ude i spejdergrupperne. Det er også en vigtig opgave, at man til spejder styrker børnene i at have empati for andre og opfordrer dem til at gribe ind og hjælpe mobbeofferet. KFUM-Spejdernes pædagogiske målsætning “børn lærer og leder børn” giver børn og unge mulighed for, i en tidlig alder, selv at erkende og regulere interne konflikter. Dermed skabes en forståelse af fællesskabets betydning. Inddelingen i små grupper helt fra seksårsalderen er med til at skabe en erkendelse af, hvordan alle i en gruppe er nødvendige for et velfungerende fællesskab. På den måde understreges det, at alle i gruppen skal behandles med den respekt alle fortjener. Spejdergruppen skal være et frirum for et eventuelt mobbeoffer og give en mulighed for andre venskaber. 

Hvis der er børn, som er særlig grove i deres adfærd over for andre, kan man som leder tage fat i forældrene. Hvis den grove adfærd ikke kun findes til spejder, er det en mulighed at sætte et møde op med både barnets forældre, lærere, spejderledere, fodboldtrænere osv. Sammen kan I lave fælles aftaler om, hvordan adfærden skal håndteres og hjælpe barnet med at styre i den rigtige retning. Som spejderleder kan du også hjælpe mere end du aner ved blot at bakke op om det enkelte barn og gribe ind, hvis der er konflikt i gruppen. 

Find viden og støtte

Vi har her samlet links til, hvor du kan finde mere viden og hjælp til at håndtere mobning, hvis I oplever det i gruppen.

Børns Vilkår

Har et stort tema om mobning skrevet så både voksne og større børn kan forstå det. 

Center for Undervisningsmiljø

Har samlet viden fra de danske skoler om mobning og forebyggelse af mobning.

Arbejdsmiljøweb

Mobning kan også finde sted blandt voksne. Her kan du læse mere om forebyggelse og håndtering af mobning blandt voksne.