Aktivitet

Vand i dagligdagen

Have kendskab til vandkredsløbet og vide hvordan det er en del af ens hverdag. Besøg og interviews på relevante virksomheder.

Spejderne kan tage på besøg på lokale virksomheder, som bruger meget vand. Det kan f.eks. være bagerier, gartnerier og dambrug. Spørg de forskellige steder, om deres kendskab til vandkredsløbet, forurening af vandet, vandets betydning, og hvad de mener, der kan gøres for at begrænse forureningen.

Hjemme i spejderlokalet sammenlignes de enkelte udtagelser og bruges som udgangspunkt for en debat i patruljen om, hvad vi selv kan gøre. Det kan også være en god idé at undersøge, hvor meget vand I selv bruger om dagen. Det siges at en gennemsnitsdansker bruger mellem 170 og 180 l. vand om dagen. Kan det virkelig passe? Andre steder overlever hele familier på 7 l. om dagen.

I kan evt. afslutte med et besøg på det lokale vandværk. Tag evt. kontakt til regionen eller lokale foreninger som f.eks. sportsfiskerforeninger og høre om de har gang i et ”vandprojekt” tæt på jer, som I kan deltage i.

Formål: Gøre spejderne bekendte med forskellige former for vandforbrug/udnyttelse og holdninger, at give dem mulighed for selv at danne sig en mening.

Tid
90 – 120 min
Deltagere
3
–
30

Flere aktiviteter

Menu