Ugler og ravne

Ugler og ravne er en fangeleg

Beskrivelse

Personerne deles i to hold. Det ene hold er ugler (det kloge dyr), det andet hold er ravne (det snu dyr).

Banen deles i tre, med en midterlinje samt en baglinje til hvert hold.

Ved legens begyndelse står holdene på hver sin side af midterlinjen.

Nu stilles der forskellige spørgsmål fra dommerens side til de to hold. Hvis svarene er sande, skal uglerne løbe efter ravnene og forsøge at fange dem. For ravnene gælder det om at komme om bagved deres egen baglinje, før de bliver fanget.

Hvis svarene derimod er falske, gælder det for ravnene om at fange uglerne, inden de når bagved deres baglinje. Bliver man fanget, kommer man på det modsatte hold.

Lavet af
Christina Graversgaard
Deltagere
8
36
Udviklingsområder
Fysisk
Følelsesmæssigt

Flere aktiviteter

Menu