Andre mærker

Valget er dit

Valget er dit

FormĂĄl:

Formålet er at give den enkelte spejder viden om, hvordan et samfund er bygget op, og hvilken betydning demokrati har for et samfund. Brug mærket i forbindelse med valg eller til at lære om partnerskabet med den tunesiske spejderbevægelse.

Læringsmål:

Når spejderen har taget “valget er dit” har spejderen eksempelvis viden inden for:

 • Kendskab til hvordan det tunesiske og danske samfund er opbygget.
 • Hvad betyder demokrati og hvor møder du det henne i din hverdag.
 • Hvilke andre styreformer der findes, og hvordan det pĂĄvirker et samfund at leve under forskellige styreformer.

Beskrivelse:

Spejderbevægelsen er verdens største fredsbevarende ungdomsbevægelse. Hver eneste dag er flere millioner spejdere samlet verden over, for at bidrage til at gøre verden til et bedre sted. At bidrage til et bedre sted betyder bĂĄde at man tager ansvar for sin egen læring, for mennesker omkring sig og for det samfund man er en del af. 

Som spejder lærer man at arbejde i patrulje. Det kan med andre ord kaldes demokrati, at man vælger en patruljeleder og en patruljeassistent, som skal lede patruljen. På samme måde er der demokrati i spejdergruppen, i kommunen og på landsplan, hvor man vælger personer til at lede en forsamling.

Spejdere lærer derfor at indgå i et samfund og bidrage med netop det som den enkelte kan. KFUM-Spejderne i Danmark samarbejder eksempelvis med den tunesiske spejderbevægelse Les Scouts Tunisiens, om at bidrage til udviklingen af Tunesien. Det gør man, fordi man har fundet ud af, at vi sammen kan rykke verden endnu mere med vilje, hvis vi gør det i fællesskab.

Det tunesiske samfund er anderledes opbygget end det danske samfund – og sĂĄ alligevel. For begge lande bliver ledet med demokrati som styreform, men demokrati fungerer først rigtigt, nĂĄr den enkelte tager ansvar, og nĂĄr der er lige rettigheder for alle. 

Igennem “valget er dit” mærket, lærer du om Future Leaders, som partnerskabet med den tunesiske spejderbevægelse hedder. Du lærer at du altid har en stemme, og at din stemme er lige sĂĄ vigtig som dine patruljekammeraters stemme. Du lærer ogsĂĄ, at spejderbevægelsen er en del af samfund over hele verden – det giver derfor mening at vi som spejdere, bidrager til samfundet ved eksempelvis at samle skrald eller støtte op om lokale arrangementer, eller ved at stemme nĂĄr der er valg.

Målgruppen for “valget er dit” er tropsspejdere og seniorer. Er du juniorspejder, henviser vi til paletten-mærket “Frit valg”.

For at gøre sig fortjent til mærket, skal man mindst løse én aktivitet, som lever op til hvert læringsmål. Herunder er der aktivitetsforslag, og man er også velkommen til selv at lave aktiviteter, der lever op til læringsmålene.

Aktivitetsforslag:

 • Prøv at løse opgaver i patruljen, hvor i arbejder under forskellige styreformer som eksempelvis demokrati og diktatur
 • Alle kan bidrage til en bedre verden. Se de to film om Amine og Amal, som begge har gjort forskellige ting for at bidrage til det tunesiske samfund.
 • Prøv at tænke pĂĄ lokalsamfundet omkring din spejdergruppe. Hvordan kan i gøre det endnu bedre? Lav eksempelvis en affaldsindsamling, spil musik for plejehjemmet eller invitĂ©r til fællesspisning for lokalsamfundet i spejdergruppen.
 • Find ud af, hvordan demokratiet fungerer i din gruppe. Har i en gruppebestyrelse? Hvordan arbejder lederne sammen? Hvilke andre enheder af spejdere har I i gruppen? NĂĄr i har fundet ud af, sĂĄ prøv at lave en tegning eller en skitse, hvordan demokratiet i din gruppe hænger sammen.
 • Undersøg, hvordan det danske samfund er opbygget. Hvilken kommune ligger din spejdergruppe i? Hvad er Folketinget? Og hvad er DUF – Dansk Ungdoms FællesrĂĄd?
 • I Danmark har vi tradition for at arbejde sammen pĂĄ tværs af foreninger og formĂĄl. Spejderbevægelsen arbejder eksempelvis sammen med idrætsorganisationer om at fĂĄ gode forhold for foreninger i mange kommuner. Sammen med andre naturorganisationer, arbejder spejderbevægelsen for at styrke naturen igennem FriluftsrĂĄdet. Undersøg om spejdergrupper i dit distrikt arbejder sammen med andre organisationer eller eksempelvis med den lokale kirke.
 • I Tunesien har man ogsĂĄ demokrati – men det har man ikke altid haft. I 2011 var der en revolution i Tunesien. Find ud af, hvorfor den opstod, og hvad det har gjort for det tunesiske samfund, at man nu lever i demokrati.
 • Næste gang der er valg i Danmark, sĂĄ prøv at invitere til en valgdebat i jeres spejdergruppe, hvor I eksempelvis kan bede kandidaterne om at forholde sig til, hvordan de vil hjælpe foreningslivet.
 • Prøv kræfter med spillet ”DemosCratos”.

Future Leaders er støttet af blandt andet Udenrigsministeriet igennem Dansk Arabisk Partnerskabsprogram, Verdensspejderbevægelsens Messengers of Peace initiativ og DUF – Dansk Ungdoms FællesrĂĄd.

shop

Aktiviteter

Menu