Flot regnskabsår for KFUM-Spejderne

KFUM-Spejderne er økonomisk kommet rigtig godt igennem 2021 med et overskud på lidt over en million kroner.

Foto: Elsebet Gregersen

Korpsets årsregnskab for 2021 viser et flot resultat med et overskud på 1.025.000 kr., hvilket er meget tilfredsstillende ovenpå nogle år præget af corona og varierende indtægter. Det positive resultat skyldes dels en stigende aktivitet på Houens Odde, der ejes af KFUM-Spejderne samt en stabil og langsigtet økonomisk strategi, der har skabt et solidt fundament for korpset.

Regnskabet er i rigtig fin balance hvad angår drift og korpsets egne aktiviteter, hvilket glæder KFUM-Spejdernes generalsekretær Ole Buch Rahbek.

’’Vi har fået vendt sidste års underskud i korpset til et stort plus, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning for en sundere økonomi. Corona-tiden har været hård både for fællesskaber og økonomier. Men vi ser meget positivt på fremtiden, som afspejler et korps i stabil drift og med en kontinuerlig økonomi, der danner grundlaget for at kunne tilbyde udviklende oplevelser og spejderaktiviteter for børn og unge i naturen’’, fortæller Ole Buch Rahbek.

Flere medlemmer

Regnskabets positive resultat skyldes ligeledes medlemsfremgangen i 2021, hvor 8% flere blev en del af spejderfællesskaber hos KFUM-Spejderne – takket være en stor indsats fra de mange frivillige i korpset.

’’ Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til vores organisation og lokale grupper, der yder en kæmpe indsats for, at børn og unge udvikler meningsfulde fællesskaber i naturen. Korpset er i den grad lykkedes med holde gang i spejderarbejdet og livet i naturen trods en svær periode for foreningslivet under corona-nedlukningen,’ siger Ole Buch Rahbek.

KFUM-Spejdernes endelige årsregnskab for 2021 kan læses her. 

,

Læs også

Menu