Udendørs stjerneløb om gruppeudvikling

Gørding gruppes ledere og bestyrelsesmedlemmer mødtes en lørdag i marts for at styrke gruppens udvikling. Læs mere om dagen, og hvordan I kan gøre det samme i jeres spejdergruppe.

Foto: Sus Lynge Dahl

Lørdag den 20. marts var gruppebestyrelsen, lederne og støtteforeningen i Gørding gruppe samlet til nogle gode timer med fokus på udvikling. Gruppen havde inviteret Sus Lynge Dahl til at hjælpe med et program for dagen.
Et program, der jo skulle foregå udendørs og med højst 25 personer (som gjaldt på det tidspunkt).

Alle deltagerne blev delt op i hold på tværs af deres roller i gruppen og sendt ud på et stjerneløb. Alle opgaverne på posterne handlede om gruppeudvikling: Gruppemedlemmerne skulle lave et udkast til et årshjul som redskab til at skabe struktur, planlægge en tur eller oplevelse for at styrke fællesskabet i gruppen, få en dialog om hvordan forældre bliver endnu mere engageret i gruppen og en øvelse i at give hinanden feedback.

Vil I i gang med gruppeudvikling?

Hvis I i jeres spejdergruppe har lyst til at sætte gruppeudvikling på programmet, kan det sagtens lade sig gøre udendørs, nu hvor restriktionerne
tilskriver det. Livet i naturen er en del af dét at være spejder, så ryk gerne møder og andet udendørs, når det kan
lade sig gøre.

Et par af posterne til løbet er inspireret fra gruppeudviklingsmaterialet fra Spejderne og trivselsmaterialet fra KFUM-Spejderne:

Har I brug for hjælp til en dag med fokus på gruppeudvikling, er I meget velkomne til at kontakte en af de fire udviklingskonsulenter. Læs, hvordan I kan bruge korpsets konsulenter her

Læs også

Menu