Foto: Christian Bloch Hansen

KFUM-Spejdernes konsulenter er ansat til at understøtte det frivillige arbejde, hjælpe og udvikle arbejdet i grupper og distrikter samt udvikle spejderarbejdet på landsplan. Du er altid velkommen til at kontakte dem, hvis du er løbet ind i en udfordring, som du tror, de kan hjælpe med at løse. 

Sådan er konsulenterne organiseret

KFUM-Spejdernes konsulenter har hele Danmark som arbejdsplads, men er placeret på administrationscenteret på Spejdercenter CPH og Houens Odde Spejdercenter.

Udviklingskonsulenterne deler distrikterne mellem sig ved Lillebælt. Udviklingskonsulenterne i Vestdanmark hjælper således fortrinsvis grupper og distrikter i Jylland, mens udviklingskonsulenternekonsulenterne i Østdanmark hjælper grupper og distrikter på Sjælland, Fyn og Bornholm.

Hvad kan konsulenterne hjælpe med?

Konsulenternes vigtigste opgave er at hjælpe og supportere grupper, distrikter og projekter. Brug konsulenterne til længerevarende processer, løbende rådgivning eller afklaring.

De kan også hjælpe med at: 

  • Håndtere konfliker
  • Gennemføre visions-og strategiforløb
  • Rådgive om hvervning af medlemmer såvel som ledere
  • At skabe netværk og samarbejde
  • Vejlede om uddannelse
  • Genfinde motivation og rådgive om lederpleje
  • Udvikle teams
  • Vejlede om foreningsvilkår, folkeoplysningslov mm. 
  • Udvikle inspirationsdage
  • Rådgive om kommunikation og webudvikling

Hvem er konsulenterne?

Sus Lynge Dahl 
Udviklingskonsulent, Vestdanmark
sus@kfumspejderne.dk
22 22 94 23

Sus har erfaring med procesfacilitering, leder- og teamcoaching, udviklingsforløb, projektledelse, ledelsesrådgivning og meget mere. 

Thomas Olsen
Udviklingskonsulent, Vestdanmark
thomas@kfumspejderne.dk 
22 22 94 22

Jeg er en meget udadvendt type, som gerne kaster mig ud i procesarbejde, der eksempelvis kan handle om at beskrive spejdergruppens drøm. Eller i fællesskab med jer undersøge, hvad der skal til for at skabe et endnu mere attraktivt lederfællesskab. 

Jeg er uddannet teamcoach, har erfaring med konflikthåndtering og oplever ofte, at folk sætter pris på min deltagelse ved mediation.

Samtidig har jeg arbejdet meget med folkeoplysningsloven og foreningsvilkår. Jeg oplever, at der er et stort uudnyttet potentiale i at etablere minipartnerskaber i lokalsamfundet og vil gerne hjælpe jer med at etablere disse.

Kristian Rostgaard 
Udviklingskonsulent, Østdanmark
kristian@kfumspejderne.dk 
22 22 94 21

Jeg arbejder med vækst, gruppeudvikling og dataanalyse. Primært i relation til den overordnede styring af vores vækst-program, men også i konkrete forløb med enkelte grupper.

Jeg har igennem 15 år besøgt rigtig mange spejdergrupper og hjulpet dem med konflikthåndtering, medlemsrekruttering, lederrekruttering, projektplaner, forældrekontakt, kriser, ledersammenhold, gruppelederskift, samværsregler, visioner, strategiudvikling, medlemsregistrering og meget andet. 

Desuden arbejder jeg også med at lave certificerede JTI-profiler og bruger dem som udgangspunkt for teamudvikling, til at forebygge konflikter og til at medvirke til at teamets forskelligheder udnyttes konstruktivt.

Peter Lentz
Udviklingskonsulent, Østdanmark
pl@kfumspejderne.dk 
22 22 94 76

Jeg brænder for at hjælpe ledere i gruppen eller distriktet med at afklare sine kompetencer. Det tydeliggør meningen med spejderarbejdet og hvad de selv får ud af det. Det giver mig energi, når jeg kan se, at dem jeg besøger, lige har fået en aha-oplevelse om sig selv, deres kolleger eller gruppen.

Når jeg kører hjem fra et møde i en spejdergruppe, har de som regel fået et fælles billede af, hvor de er på vej hen sammen og hver for sig.

Jeg er drevet af en stærk trang til at arbejdet med organisatorisk og menneskelig udvikling - og her se hvad vi kan skabe, og hvordan vi sammen rykker verden med vilje! I min dagligdag støtter jeg grupper og distrikter, sætter nye nationale projekter i søen og har et ekstra øje hvordan vi bliver endnu bedre til at arbejde med uddannelse i spejder-regi.

Lisette Lykke Andersen
Kommunikationskonsulent
lisette@kfumspejderne.dk
60 62 04 06

Som kommunikationskonsulent er det min vigtigste opgave at støtte de frivillige kommunikationskræfter i deres bestræbelser på finde og formidle alle de gode og vigtige historier fra vores organisation. Det gælder for de trykte magasiner såvel som arbejdet med at skærpe vores profil eksternt.

Jeg giver sparring til ansat og frivillig ledelse og sidder også med i korpsets kriseberedskab. Jeg er uddannet journalist og BA i retorik.

Marie Oland Tanggaard
Kommunikationschef
marie@kfumspejderne.dk
21 25 58 45

I kommunikationstemaet vil vi udvikle og vedligeholde medlemskommunikationen i KFUM-Spejderne strategisk, digitalt og på tryk. Det sker på de sociale medier og via KFUM-Spejdernes andre kanaler, men også hos projektgrupper og andre frivillige, der ønsker sparring på deres kommunikation. Derudover ønsker vi at række ud og øge kendskabets til KFUM-Spejdernes arbejde med at udvikle børn og unge i naturen via pressearbejde og dermed nå potentielle spejdere og samarbejdspartnere. 

Jeg er uddannet journalist og BA i historie og har mange års erfaring fra digitale nyhedsmedier, handicapidrætten og fondsverdenen. I er altid velkomne til at kontakte mig for sparring eller vejledning - så vil jeg gøre mit bedste for at hjælpe. 

Nicolaj Mathiasen
Salgs- og arrangementskonsulent
nicolaj@houensodde.dk 
22 22 94 18

Min vigtigste arbejdsopgave er at sørge for, at der kommer en masse erhvervskunder og spejderkunder på Houens Odde Spejdercenter. Jeg er medansvarlig for at centeret altid har en lang række aktiviteter, der er interessante for både spejdere og virksomheder. Så der skal løbende tænkes nyt og i produktudvikling.

 Jeg møder i min hverdag på centeret rigtigt mange ikke spejdere, og jeg forsøger løbende at ”brændemærke” dem med lidt spejderånd og indsigt i spejdermetoden. Indtægten for erhvervskunderne er med til at gøre Houens Odde til et endnu bedre center og støtter direkte KFUM-Spejderne i Danmark. 

I min fritid er jeg tropleder for en flok topmotiverede unge mennesker.

Jakob Frost
Chefkonsulent
jakobfrost@kfumspejderne.dk 
22 22 94 77

Jeg arbejder alsidigt med opgaver, der kan være med til at styrke KFUM-Spejderne i Danmark. Herunder arbejder jeg med fundraising, ligesom at det aktuelle fokus omkring natur og biodiversitet ligger på mit bord. Herunder som repræsentant i vores engagement i Outdoor Summit, Naturmødet mv.

Derudover arbejder jeg tæt sammen med andre organisationer med henblik på at styrke arbejdet med samvær og børnebeskyttelse, så det nu og i fremtiden er trygt for alle vores spejdere at være en del af fællesskabet.

Jeg har erfaring med projektledelse, procesfacilitering og lokal foreningsudvikling.