Det bedste sted at være frivillig

Glade ledere er ledere i længere tid. Det giver derfor også rigtig god mening, at passe på lederne i gruppen og styrke deres trivsel. For ikke nok med, at de bliver hængende i længere tid, så vil glade ledere også være mere engagerede, lave bedre spejderarbejde, investere mere tid og være mere motiverede. Ved at sætte trivsel på dagsordenen i gruppen, vil I altså kunne sikre en høj kvalitet i spejderarbejdet og forebygge pludselig og akut ledermangel. Og så vil I gøre det mere attraktivt for nye at komme med ind i gruppen. Trivsel er altså en investering og et middel til at fastholde de nuværende ledere og samtidig få flere nye ledere med. 

Om Det bedste Sted 

Det bedste sted at være frivillig er et projekt, som har fokus på bevaring og styrkelse af spejderlederes trivsel og engagement. Det har vi bl.a. gjort ved at: 

 • Udsende en trivselsundersøgelse blandt alle spejderledere i foråret 2019 
 • Udarbejde en trivselsrapport til hver enkel gruppe der fik minimum fem besvarelser på trivselsundersøgelsen
 • Udvikle en trivselsvejledning, 'Vores Trivsel', fyldt med redskaber og øvelser til at gruppen selvstændigt kan arbejde med trivsel blandt lederne. 

Projektet Det bedste sted har til formål at sætte trivsel på dagsordenen og samtidig give værktøjer og redskaber til hvordan grupperne kan arbejde med trivsel, både i rekruttering af nye ledere og i fastholdelsen af de eksisterende ledere. 

Til højre her på siden kan I finde vores vejledningshæfte 'Vores trivsel', som er fyldt med inspiration og redskaber til at arbejde med trivsel blandt lederne i gruppen. I kan også downloade nogle af redskaberne enkeltvis, f.eks. lederrekrutteringsplakaten, som kan give en ny vinkel på jeres rekruttering af nye ledere. 

Hvordan kan vores gruppe arbejde med trivsel? 

Vil I også gerne være med til at sætte trivsel på dagsordenen i jeres gruppe og dermed løfte kvaliteten og glæden i at være spejderleder? Så kan I f.eks.: 

 • Downloade hæftet 'Vores Trivsel' og tage det med på ledermøde. Sæt trivsel på dagsordenen og tal om, hvad der går godt i gruppen og hvad der går mindre godt. Brug i den forbindelse hæftet til at løse nogle af de udfordringer, I står overfor eller bliv inspireret til nye måder at rekruttere ledere på samt passe på de eksisterende.
 • Deltage i trivselsundersøgelsen i foråret 2020 og få jeres egen grupperapport. Jo flere besvarelser der kommer, desto mere viden vil I få i rapporten. Har I under fem besvarelser, kan I dog ikke få en rapport. Så det er vigtigt, at I prikker hinanden på skulderen og deltager i undersøgelsen næste forår.
 • Kontakte os (se kontaktoplysninger til højre her på siden) og invitere os på besøg. Vi vil rigtig gerne komme ud og besøge alle vores distrikter og afholde inspirationsaftener om, hvordan gruppen kan styrke trivslen i ledergruppen.

Sæt fokus på ledernes trivsel og bliv en stærkere gruppe 

Det er ikke kun den enkelte leder, som bliver gladere og mere engageret, når han/hun trives. Når lederne trives, vil også gruppens fællesskab blive styrket og ledernes motivation for at løse konflikter og udfordringer vil være højere. Ved at styrke trivslen vil I få en stærkere gruppe og et stærkere fællesskab. 

Projektets resultater i 2019

 • Udsendelse af trivselsundersøgelse til 3.700 ledere, fordelt på 340 grupper.
 • Udarbejdelse af 133 grupperapporter. 
 • Udvikling af trivselsvejledning, Vores Trivsel, med otte trivselstemaer og 17 forskellige øvelser og redskaber til at styrke trivslen i gruppen.
 • Gruppeledere, der opfordrer lederne i gruppen til at udfylde trivselundersøgelsen, via entusiastiske beskeder på facebookgrupper, til ledermøder mm. 
 • Ledere, der melder tilbage på undersøgelsen og bifalder initiativet - de glæder sig over et tilbud, som omhandler dem og deres hverdag.
 • Gruppeledere, der skriver og spørger ind til hvor mange svar deres gruppe har modtaget, for at sikre at så mange som muligt svarer.
 • Gruppeledere, der ringer og spørger, hvornår rapporterne er færdige, fordi de glæder sig så meget til at læse rapporten. 
 • Gruppeledere, der fortæller, at rapporten skal bruges på ledermøder eller lederdage. 
 • Distrikter, der er interesseret i at samle lederne i distriktet til inspirationsaftener med workshops om trivselsundersøgelsen. 
 • Gruppeledere, der befinder sig i grupper med fire svar, som efter endt deadline spørger, om de må få åbnet undersøgelsen igen, så de kan få de sidste med og dermed få en rapport.
 • Ledere, der fortæller, at det er meningsfuldt for dem. 

Trivselsundersøgelsen kommer igen i 2020

Der var rigtig mange, der svarede på undersøgelsen i 2019, men der var også rigtig mange grupper, som ikke fik nok besvarelser og dermed ikke en rapport.

Men nu er der en ny mulighed for at deltage og få en rapport til gruppen.

I foråret 2020 kommer trivselsundersøgelsen igen, og det er en oplagt mulighed for at sætte trivsel på dagsordenen.

Med en trivselsrapport i hånden har du og de andre ledere i gruppen allerede taget de første skridt mod at sætte trivsel på dagsordenen og starte den gode snak. Så lige meget om du deltog i 2019 eller ej, så hold øje med undersøgelsen, og støt de andre ledere i gruppen til at besvare. Jo flere besvarelser I får, desto bedre rapport.

Kontakt

I er meget velkomne til at stille uddybende spørgsmål til:

Projektleder Thomas Olsen
Telefon 2222 9422
thomas@kfumspejderne.dk

Udviklingskonsulent Kristian Rostgaard
Telefon 2222 9421
kristian@kfumspejderne.dk 

Projektmedarbejder Trine Holbæk Mark
Telefon 2345 0602
Trine@kfumspejderne.dk

Distriktchef Rie Janken
Frivillig
riejanken@gmail.com

Distriktchef Else-Marie Nielsen 
Frivillig 
elsemarie74@gmail.com

Samtalekort

Samtalekortene er et redskab I kan bruge til at afstemme jeres forventninger til hinanden og til jeres lederfællesskab.Print kortene her og klip dem ud. Sæt jer i en samlet gruppe eller i små og diskuter spørgsmålene, så forventningerne er afstemt og der ikke sker misforståelser.

Download samtalekortene her

Vores Trivsel

I hæftet ’Vores Trivsel’ kan I finde redskaber og øvelser til at gruppen kan arbejde med trivsel blandt lederne. 

Download hæftet her

Rekrutteringsplakat

Dette er et værktøj, som kan hjælpe jer med at få overblik over, hvem der kan være potentielle nye ledere til jeres gruppe samt inspirere til, hvordan I kan invitere de potentielle ledere ind i gruppen.

Download plakaten her

"Hvorfor-øvelsen"

Øvelsen handler om at kunne formidle, hvorfor i som spejdergruppe laver spejderarbejde, og ikke kun hvad i laver eller hvordan i laver det.

Download "hvorfor"-cirklen her

Opgaveliste til forældre

Opgavelisten er et opslag, som I kan lave til forældrene over de opgaver, som skal ordnes i spejdergruppen eller i hytten.

Download opgavelisten her