FAQ - Hvad er værd at vide?

Hvad er en familieklub?

En Familieklub er et aktivitets- og måltidsfællesskab for omkring 9 familier.

Familieklubben drives af frivillige lokale kræfter, der planlægger og faciliterer familieklubbens mødegange. Alle klubber modtager koncept- og aktivitetsmateriale som kan bruges ude i klubberne. Koncept- og aktivitetsmaterialet indeholder bl.a. vejledninger til forskellige lege og aktiviteter, viden om, hvordan I kan planlægge Familieklubben, vejledning til, hvordan I kan brobygge til jeres lokalområde, hvordan I kan samarbejde med lokale butikker og meget mere.

Hvad er tidsrammen?

En familieklub strækker sig over seks måneder med to til fire møder om måneden. Den enkelte klub fastsætter, hvor mange møder (helst mindst to om måneden) og datoerne for, hvornår møderne ligger.

Ønsket er, at familieklubberne skaber et trygt og givende et fællesskab, hvor familierne har lyst til at fortsætte udover de seks måneder. Stopper nogle familier efter de seks måneder, er der plads til nye. Hvis nogle af familierne stopper under et familieklub-forløb, kan nye familier melde sig til og deltage i familieklubben med det samme. De behøver ikke at vente til, at I laver en ny familieklub.

Hvordan ser økonomien ud?

Hele Danmarks Familieklub er støttet af den A.P. Møllerske Fond. Til hver mødegang bidrager fonden med 500 kroner, som er til måltidsfællesskabet. Derudover er der afsat 200 kroner til hvert møde, som skal dække aktivitetsomkostningerne. Inden familieklubben starter, skal de frivillige angive hvor mange møder, der afholdes i klubben. For eksempel 12 møder i løbet af de seks måneder, og så modtager klubben på forhånd pengene til mad og aktiviteter.

Det skal understreges, at det er muligt, at I bruger nogle af de 500 kroner til måltidsfællesskabet på aktiviteter, hvis nu I en dag vil lave en lidt dyrere aktivitet eller tage på tur med familieklubben. Der skal dog serveres et måltid, da det er en del af konceptet, men måltidet kan eksempelvis være rugbrødsmadder. 

Der er IKKE et krav om, at der indsendes bilag.

Hvad er de frivilliges roller?

Alle familieklubber drives af et frivilligt team. Teamet består af én frivillig klubleder og minimum tre til fire andre frivillige, der i fællesskab planlægger og faciliterer måltids- og aktivitetsfællesskaber for klubbens familier.

Den frivillige klubleder har ansvaret for at koordinere kontakten med familierne, der skal deltage i familieklubben. Lederen har ligeledes i samarbejde med en projektmedarbejder fra organisationen det overordnede ansvar for klubbens økonomi.

De frivillige i klubben skal i samarbejde med klublederen planlægge og facilitere aktiviteter for og med familierne. Nogle gange vil det være aktiviteter for hele familien, andre gange kun for børn. Aktiviteterne kan tage udgangspunkt i det behov, som I føler, der er i familieklubben og familierne. 

Alle frivillige i klubberne vil modtage en frivilligguide med alle nødvendige informationer.

Du kan læse mere om deltagelsesmuligheder her.

Hvordan finder I familierne?

I kan blandt andet rekruttere familierne via samarbejdspartnere i kommunen. Der er udviklet en folder henvendt til denne form for samarbejdspartnere. Det er vigtigt at bemærke, at Hele Danmarks familieklub ikke er et kommunalt tilbud. Det er et frivilligt tilbud, som familierne selv ønsker at være en del af.

Der er også udarbejdet en folder til familierne. Den henvender sig til alle typer af familier, der ønsker at indgå i et fællesskab, fordi vi er #bedresammen. De frivillige kan også henvende sig til eget netværk for at rekruttere familier.

I kan rekruttere familier ved at hænge rekrutteringsplakater op i lokalområdet i eksempelvis børnehave, skoler, butikker og på biblioteker m.m. Plakaterne kan I få fra jeres projektmedarbejder. 

Alle familier skal tilmelde sig via projektets hjemmeside www.heledanmarksfamilieklub.dk.

Hvad indebærer træningsdage?

Alle frivillige har mulighed for at deltage i en eller flere træningsdage, hvor de vil være med i workshops, høre foredrag og modtage undervisning i Hele Danmarks Familieklubs koncept m.m. Meningen med træningsdagene er bl.a. at klæde den enkelte frivillige på til at starte en familieklub, at facilitere en familieklub, håndtere de forskellige familier og deres udfordringer. Du har mulighed for at deltage i flere træningsdage, hvor dagene vil være tilpasset din erfaring og din rolle i familieklubben. 

Træningsdagene ligger typisk i foråret og i efteråret. Kontakt din projektmedarbejder for at høre med.

Kørsel til og fra arrangementet vil blive dækket af Hele Danmarks Familieklub.

Hvad er projektmedarbejderens rolle?

Til familieklubberne er der knyttet en projektmedarbejder fra korpskontoret i det omfang, der er behov for det. Projektmedarbejderen er en sparringspartner og hjælp til de ansvarlige i familieklubben, men indgår ikke i familieklubbens mødegange.

Projektmedarbejderen hjælper for eksempel med rekruttering af familier og frivillige, sparring på konkret organisering eller hjælper med at tackle det, som måtte opstå.

Er hele Danmarks Familieklub det samme som familiespejder?

Familieklubberne er ikke det samme som familiespejder. Familieklubben varer kun i en periode på seks måneder og har til formål at gøre en forskel for og med familier, der føler sig udfordret og/eller isoleret i hverdagen. I familieklubberne er det måltidsfællesskabet, der er i fokus og ikke spejderaktiviteter.

Når det er sagt, er der rig mulighed for, at I i spejdergruppen kan invitere familierne, der har været en del af familieklubben ind i jeres familiespejder tilbud, når de seks måneder er forbi.

Hvad får gruppen ud af at deltage?

Som gruppe får I muligheden for, at flere i jeres lokalsamfund får kendskab til jeres lokale spejdergruppe, hvilket er en direkte kanal til rekruttering både af børn og spejderledere. 

Hvis I giver muligheden for, at familieklubben kan benytte jeres lokaler, vil der komme 7-9 familier i jeres spejderhytte i en fast periode over et halvt år, som vil få kendskab til gruppen.

Hvis I selv deltager med jeres familier, er det oplagt at videreføre det fællesskab, I har skabt over seks måneder i jeres andre spejdertilbud, som I har gruppen.

Hvis I deltager som frivillige eller klubledere, arbejder I sammen med andre frivillige, som I lærer at kende over denne periode. De andre frivillige er oplagte som spejderledere i de lokaler, som de allerede kender efter de seks måneder.

Alle familier er velkomne i Hele Danmarks Familieklub