Samværsregler

Alle grupper hos KFUM-Spejderne i Danmark skal udarbejde skriftlige samværsregler og opdatere dem årligt. Samværsregler er et godt værktøj til at skabe trygge rammer for spejderarbejdet. Det er derfor vigtigt, at jeres gruppe sørger for at have udarbejdet samværsregler.

Samværsregler handler om at have en fælles forståelse af, hvordan vi omgås hinanden, men også får skabt en atmosfære i gruppen, hvor det er naturligt og accepteret at tale om, hvordan både den enkelte og gruppen lever op til de fælles spilleregler, I har aftalt.

Første skridt dertil er at tage en åben og ærlig dialog i gruppen. Denne guide er derfor en hjælp til at komme igennem de faser, der skal til for at kunne definere de regler, der giver mening for netop jeres spejdergruppe.

Reglerne skal være enkle og entydige, de skal være anvisende og ikke formanende. Reglerne skal styrke tilliden i ledergruppen, så der aldrig kan være tvivl om en leders hensigter.

Når reglerne skal opdateres, er det vigtigt, at I igen tager dialogen i ledergruppen, så alle har mulighed for at give deres mening til kende, og så reglerne løbende bliver tilpasset til gruppens virkelighed.

Det er vigtigt, at alle kender samværsreglerne, og at de er tilgængelige i spejderhuset, så man altid kan henvise til dem, hvis der er nye ledere, medhjælpere eller nysgerrige forældre. Nogle grupper vælger også at lægge deres regler på hjemmesiden.

Når der kommer nye ledere, er det vigtigt, at de introduceres til gruppens samværsregler, og at de er indforstået med at overholde disse. Ligeledes er det altid en god idé at spørge ind til tidligere medlemsskaber og fx indhente en reference i andre foreninger.

Her finder du materiale til at starte samtalen

Materialer til at starte samtalen