Færdighedsmærker

Vildmark

Vildmark

FormĂĄl

Spejderne lærer at færdes sikkert i områder, hvor man skal være i stand til at klare sig under alle forhold, og de gennemfører en vildmarkstur, fx vandring, kanotur, skitur eller mountainbike.

Derfor gør vi det

En spejdertur i vildmarken kræver, at deltagerne er i stand til at planlægge turen med træning, oppakning og madplaner. De skal også kunne håndtere sikkerhedsforhold og at handle rigtigt, hvis noget går galt.

I kan vælge at følge aktivitetsforslagene nedenfor, eller I kan vælge andre aktiviteter, der også opfylder mærkets formål.

Aktivitetsforslag

 1. Gennemfør en vildmarkstur med udgangspunkt i en grundig planlægning.
 2. Lær relevante sikkerhedsregler at kende, fx fjeldregler, sikkerhedsregler til søs eller mountainbikesikkerhed.
 3. Træn i at finde vej med kort og kompas, krydspejlinger og gps.
 4. Lav kostplan ud fra jeres energibehov og madvarer, der egner sig til at tage med.
 5. Lær om og planlæg personlig pleje og hygiejne, fx forebyggelse af vabler og gnavsår.
 6. Planlæg hensigtsmæssig beklædning og øvrigt udstyr til vildmarksbrug.
 7. Planlæg egnet overnatning, fx materialebehov til bivuak.
 8. Undersøg vejrforhold i turområdet og træn i at vurdere vejrsituationer.
 9. Lær og træn førstehjælp, fx behandling af kuldevædechok, hedeslag, livreddende førstehjælp, forstuvninger.
 10. Træn færdigheder, der skal bruges på turen, fx kanoteknikker eller sikring ved klatring.
 11. Afprøv jeres færdigheder og sikkerhed på træningsture.
shop
Menu