Dagsløb med 7 levende poster.
Løbet er afprøvet til et dagsarrangement med forældre.
Der laves blandede hold af store og små, 6-8 på hvert hold.

Post 1
En planke er løftet ca. 3/4 m fra jorden. Alle får besked på at stille sig op på den. Når alle er kommet op, får de besked på at stille sig i alfabetisk rækkefølge efter forbogstavet i deres fornavn (eller efternavn).

Post 2
Et område på 10 x 10 m er indhegnet med snor. Hele patruljen får bind for øjnene og anbringes tilfældigt rundt om i indhegningen. Der hviskes nu et nummer i øret på hver enkelt deltager. Så gives der besked på, at de skal stille op på række i nummerorden. Der må på ingen måde siges noget – al henvendelse til hinanden må kun ske ved at klappe, prikke, osv.

Post 3
En rafte er anbragt i 2 meters højde. Alle skal over, og man må gerne hjælpe hinanden.

Post 4
En “walkmandspost” skal passeres af alle 3 gange.
Forklaring: Mellem to træer spændes to stykker tov på kryds. Deltagerne skal gå fra træ til træ på tovet.

Post 5
Deltagernes madpakker er indsamlet før turens start. De er anbragt i en aflåst kasse og transporteret til post 5, der er placeret ved sø eller å.

Når spejderne ankommer til posten, får de at vide, at nøglen til kassen desværre er faldet ned i et rør, der er så smalt, at en hånd ikke kan gå derned. Nøglen er bundet sammen med en korkprop. Vil spejderne have noget at spise, må de først have nøglen op.

Løsning: Når der hældes vand i røret, kommer nøglen op.

Post 6
Patruljemedlemmerne står på række ca. 15 meter foran to tætstående træer. Alle – undtagen forreste mand – får bind for øjnene. Forreste mand dirigerer nu næste mand i rækken frem og ind mellem træerne ved hjælp af tilråb. F.eks. 5 skridt frem, 1 skridt til højre, o.s.v. Når spejderen er i mål, er det hans tur til at lede næste mand i rækken.

Post 7
Omkring 100 meter fra posten er der rejst et telt. Deltagerne får besked på at snige sig hen til teltet for at lytte sig frem til, hvem der gemmer sig der og hvad der fortælles. De får også besked på, at de kan blive sendt tilbage til start, hvis de opdages. På forhånd har en af lederne indtalt en historie som en lydfil, som kører nonstop i teltet.

Lavet af
Christina Graversgaard
Deltagere
10
100

Flere aktiviteter

Menu