Aktivitet

Ability spotting

Foto: Johny Kristensen

Formål:

Patruljen skal lære at se udover de roller og rammer, som de har til spejder – og se på hvad personerne i patruljen kan, og gerne vil lave, for at gøre det til det bedst mulige projekt.

Metode:

Patruljens medlemmer går sammen to og to, og får på skift 5 minutter til at interviewe hinanden om, hvad man allerbedst kan lide at lave. Snak evt. også om resultaterne fra PAEI-testen, og hvad personen tænker om sit eget resultat. De sidste 5 minutter skal bruges på, at skrive pointerne for den person man interviewede ned. Det er kun positive evner, der skal fokuseres på.

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Senior
Tid
60 – 90 min
Deltagere
4
Udviklingsområder
Følelsesmæssigt
Intellektuelt

Flere aktiviteter

Menu