Opdateret bestemmelse om kontingentopkrævning samt ind og udmeldelse

Hovedbestyrelsen har på sit seneste møde i juni 2024 opdateret bestemmelsen om kontingentopkrævning samt ind- og udmeldelse.

spejder med mobil og computer foran sig, taget fra ryggen
Foto: Johny Kristensen

Allerede i 2020 besluttede hovedbestyrelsen, at der skulle arbejdes på, at det skulle blive et krav, at alle grupper skal foretage kontingentopkrævning i medlemsservice. Arbejdet med at få alle grupper med har været undervejs og er nu nået så langt, at bestemmelsen også er blevet opdateret.

Samtidig bliver det præciseret i teksten, hvordan ind- og udmeldelse foregår. Herunder især at indmeldelsen foregår ved hjælp af den elektroniske blanket, der er i medlemsservice.

Nemt at blive medlem

Endelig har hovedbestyrelsen også vedtaget, at det skal være nemmere at blive medlem. Det betyder, at der skal gives mulighed for straksmedlemskab. Det kommer bl.a. ud fra feedback fra forældre, der ønsker at kunne gennemføre og afslutte indmeldelsesprocessen på en gang.

På baggrund af ovenstående vil korpset gerne bede om, at alle grupper (kasserere), der endnu ikke opkræver kontingent via medlemsservice får det sat op, så opkrævning foregår automatisk med udgangen af 2024. Har man brug for hjælp til dette, kan supporten i medlemsservice kontaktes på medlemsservice@spejdernet.dk

Læs de opdaterede bestemmelse her.

Kontingentopkrævning

”Kontingentet, som gruppen/distriktet opkræver hos sine medlemmer, skal opkræves ved brug af kontingentmodulet i medlemsservice. Der skal opkræves kontingent i første halvdel af den kontingentperiode, der er fastsat. Kontingentet bør mindst opkræves kvartalsvis,” lyder det i bestemmelsen.

Læs også

Menu