KFUM-Spejderne præsenterer et flot regnskab for 2023

Korpset er økonomisk kommet rigtig godt igennem 2023 med et tilfredsstillende overskud.

SVG logo

KFUM-Spejdernes årsregnskab for 2023 vidner om en organisation i økonomisk balance.

Hovedparten af det samlede overskud på 6,78 millioner kroner skyldes hovedsageligt en arv på 6,3 millioner kroner. Resultatet af den ordinære drift viser dermed et overskud på 480.000 kroner. Det positive resultat hænger blandt andet  sammen med stigende aktiviteter på Houens Odde Spejdercenter, der har betydet et sundt overskud i forbindelse med korpsaktiviteter, kurser og arrangementer.  En anden årsag til en sund økonomi er, at korpset har formået at holde alle udgifter på et stabilt niveau, trods inflation og medfølgende prisstigninger.  

Regnskabet er i solid udvikling – både hvad angår drift og korpsets egne aktiviteter, fortæller KFUM-Spejdernes generalsekretær Ole Buch Rahbek.

Vi har en sund økonomi, et korps i stabil drift og dermed et solidt fundament for at kunne tilbyde spejderfællesskaber og oplevelser i naturen for børn og unge’. Det er yderst tilfredsstillende og til stor glæde for vores organisation.” siger Ole Buch Rahbek.

Projekter og aktiviteter

Udvikling af nye aktiviteter, værktøjer og projekter, der understøtter det lokale spejderarbejde, udgør en væsentlig del af organisationens arbejde.  I 2023 har der blandt andet været afsat midler til opstart af nye familiespejderenheder og andre mindre vækstprojekter, ligesom der har været fokus på processen frem mod byggeri af et nyt spejdercenter på Houens Odde på baggrund af en bevilling af A.P. Møller Fonden. 

KFUM-Spejdernes endelige årsregnskab for 2023 kan læses her.

Tal og fakta

Er du nysgerrig på KFUM-Spejderne i tal? Se alle medlemsopgørelser og landsrapporter under ‘Om os’. 

 

Læs også

Menu