Nedgang i medlemskab hos KFUM-Spejderne

Medlemsopgørelsen for 2023 viser, at der er nedgang i medlemstallet. I de kommende måneder indsamles der idéer og feedback til at skabe fremgang.

Foto: Ole Thye Gram

Der er nedgang i medlemstallet hos KFUM-Spejderne. Det viser den seneste medlemsopgørelse for 2023. Forperson, Tobias Simonsen, næstforperson, Dorthe Mølvig, og generalsekretær, Ole Buch Rahbek, har følgende at sige om nedgangen:

Efter nogle år med fremgang er det med bekymring, at der kan konstateres en nedgang i antallet af medlemmer på landsplan hos KFUM-Spejderne.

Vores nuværende medlemstal på 25.275 viser en reduktion på 1.687 (6,3%) medlemmer i forhold til sidste år. Samme tid falder ungdomsårgangene med ca 0,3%, hvilket altså ikke afspejler faldet i medlemmerne. 

I de kommende måneder vil der iværksættes initiativer, der skal indsamle feedback og idéer til at skabe fremgang. Helt konkret startes dette med en rundringning til alle gruppeledere, hvor grupperne får mulighed for at dele viden og erfaringer med at tiltrække og fastholde flere medlemmer. Den viden og inspiration, som indsamles vil danne grundlag for yderligere initiativer, der skal sikre, at KFUM-Spejderne fortsat er en relevant og attraktiv organisation for alle børn og unge.

Det er væsentligt, at alle led i organisationen tænker med. Enheder, grupper, distrikter, styregrupper, hovedbestyrelse og korpskontoret må arbejde tæt sammen for korpset fremtid. Med flere end 6.000 dedikerede ledere i hele landet, har vi den bedste mulighed for at vende udviklingen sammen.

God læselyst. 

Tobias Simonsen, forperson

Dorthe Mølvig, næstforperson

Ole Buch Rahbek. Generalsekretær

Til dig som kasserer:

Som kasserer i gruppen er du med til at sikre, at vi har så korrekte medlemsdata som muligt. Det kan virke svært at se, hvordan nogle enkelte medlemmer, der enten ikke er meldt ind i tide eller meldes sent ud, betyder ret meget. Men samlet på tværs af 400 grupper gør det en stor forskel.

Læs også

Menu