Den gode historie: Kaløvig gruppes mindste spejderes store oplevelse i mørket

Da Friluftsrådet ville give støtte til Nat i naturen-arrangementer på tværs af landet, hoppede spejderne fra Kaløvig gruppe fra Marselis Distrikt på.

  • Kaløvig Gruppes mindste spejderes store oplevelse i mørket
  • Kaløvig Gruppes mindste spejderes store oplevelse i mørket
  • Kaløvig Gruppes mindste spejderes store oplevelse i mørket
  • Pandekager over bål
  • Kaløvig Gruppes mindste spejderes store oplevelse i mørket
  • Fanger fisk i havet
  • Mad over bål ved standen
  • Kaløvig Gruppes mindste spejderes store oplevelse i mørket
  • Kaløvig Gruppes mindste spejderes store oplevelse i mørket

Da Kaløvig gruppe fra Marselis Distrikt nær Skæring faldt over Friluftsrådets pulje til Nat i Naturen, tøvede de ikke. Der blev sendt en ansøgning afsted til puljen, hvor de ikke kun bad om penge til et event i forbindelse med Nat i Naturen i september, de ville afholde en hel række mørkemøder for alle interesserede børn fra 3-8 år og deres familier i Skæring.

“Vi bad om penge til minikomfurer, der er lidt større end en trangia. Dem ønskede vi os ti af og derudover også penge til gryder, pander, flagermuslygter og madvarer til cirka 50 personer pr. mørkemøde. Vi skulle lave mad i nattens mørke. Vi besluttede os både for at holde et arrangement i forbindelse med Nat i naturen og tre onsdage, hvor vi alligevel skulle have spejder,”

forklarede tovholder Karen Vibe-Pedersen, der kalder sig selv bjørnemor i familiespejderenheden, Bjørneungerne.

Karen fik hjælp af sine medledere i gruppen, herunder Nina, som hjalp med layout af flyers, og Cecilie gav en hånd med at planlægge de fire events, som beskrives i det følgende.

Første event: Nat i naturen

Arrangementet Nat i Naturen var i starten af september 2023, og 40 børn og forældre tilmeldte sig, og madlavning var en stor del af dette arrangement. Antallet af tilmeldte var en del flere, end de havde regnet med.

“40 personer var en hel del. Vi talte om, hvordan vi laver mad til så mange, og vi kom frem til at lave kurve med madvarerne for at gøre det nemmere at slæbe maden ned til stranden,” fortæller Karen og fortsætter:

“I stedet for 40 personer blev vi 25 personer, herunder børn fra 3-8 år og deres forældre. Vi fordelte madstationerne blandt familierne. Som aktivitet dissekerede vi fisk, og der var kæmpe øjne at se hos børnene. De hyggede sig.”

Det tog lidt tid for børnene og deres forældre at lave maden, så mørket faldt på, da maden var klar til at blive spist. Planen var skredet lidt, og aktiviteten med at bygge huler måtte tænkes anderledes af de frivillige familiespejder- og bæverledere, der også gav en hånd på mørkemøderne.

“Vi satte tarps op i stedet, og børnene fik brugt flagermuslygter og legede, at de sov i mørket. Derefter sluttede Nat i Naturen af,” beskriver Karen om det første event.

Franskbrødspor på skovbunden

I oktober måned, kort før skiftet til vintertid, skulle Kaløvig gruppes andet arrangement afholdes. Omkring 65 børn og deres forældre dukkede op, hvoraf de fleste var spejdere i gruppen, og fem familier, som ikke var spejdere, også deltog. Dette møde bød også på madlavning på minikomfur, men også at få naturen tæt på.

“Mens det var lyst, gik vi gennem den lokale skov. Børnene lagde i grupper et spor af franskbrødskrummer, der gik ned til stranden, som spejderne fulgte på vej tilbage, og til sidst spiste vi mad, som frivillige hjælpere fra gruppen havde lavet på minikomfurene,”

siger Karen.

Flere voksne spejdere gav en hånd, herunder familiespejder- og bæverledere og klanspejdere, så spejderne og deres forældre kunne fokusere på at få en på opleveren.

Jul i natten

Det næste event i rækken blev lidt over en måned senere, i slutningen af november. Et oplagt tidspunkt at lave mørkemøde med juletema. Skoven, som før var taget i brug, blev igen omdrejningspunktet for aktiviteten med familiespejderne og deres familier.

“Vi havde gemt ting til juledekorationer i skoven. Gran, kogler, lys lagde vi ud, og så startede vi mødet i mørket. Det var lidt svært for deltagerne at holde fokus på, hvad der blev sagt, på grund af at mørket skjulte ansigtet på den, der talte, men flagermuslygterne brugte vi, så den der snakkede, blev belyst af en anden, der holdt lygten op. Det gik fint,” beskriver Karen.

Forældre og frivillige var blevet bedt om at bringe en gryde risengrød med, som blev spist, inden selve aktiviteten med at lede efter elementer til juledekorationen gik i gang. Børnene ledte efter tingene i nåleskoven og desuden også efter skovnissernes hule, som familiespejderleder Steffen havde gemt i en trærod med en rød cykellygte, så det lignede et lille ildsted. Det var ifølge Karen en stor oplevelse for de små spejdere.

Fuglesang i natten

Vi skruer tiden frem til marts måned, hvor det sidste mørkemøde i rækken blev afholdt. Denne gang i en bøgeskov med en gruset parkeringsplads i nærheden. 65 deltagere, herunder familiespejdere, bævere, forældre og gæstefamilier deltog denne gang, og minikomfurene, som Friluftsrådet havde bevilget penge til, blev taget i brug.

Skoven skulle bruges til mørkeaktiviteten, hvor spejderne skulle igennem flere poster i mørke, og en af dem handlede om at lytte efter fugle, som ikke helt havde sangstemmerne klar på det tidspunkt. Så der blev tænkt lidt kreativt.

“Jeg tændte for en bluetooth-højtaler, så man kunne høre fuglesang, og så fortalte jeg spejderne, at jeg nu går ind i skoven og kalder efter dem, og så skal spejderne følge fuglelyden og gå efter den,” uddyber Karen.

Nogle andre af de gode aktiviteter, spejderne ellers kunne opleve, var at skulle gemme sig i en hule, se forskellen på lys og mørke på en mark og i en skov og forskellige former for kimslege.

Det store arbejde med at planlægge og afholde mørkemøder for de mindste spejdere og andre interesserede familier i Kaløvig gruppe gav gode oplevelser, og gruppen overvejer at afholde lignende arrangementer til efteråret.

Kaløvig gruppe fik lavet flyers af grafikeren Nina Hartvig. Se et eksempel her.

Kaløvig gruppe har 18 familiespejdere, som mødes en gang om ugen samtidig med gruppens bævere og ulve. I efteråret søgte de Friluftsrådets pulje, hvis formål er at give foreninger mulighed for at afholde aktiviteter i mørke til Nat i Naturen. Det er et årligt event, og næste gang er til september.

Hvis du vil læse mere om Friluftsrådets pulje, så klik her: https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-friluftsliv/tilskud-til-projekter/nat-naturen-naturoplevelser-moerket

Skal din historie være den næste “Den Gode Historie”? Skriv til kommunikation@kfumspejderne.dk.

, ,

Læs også

Menu