Gensyn med gruppebestyrelseswebinarer

Så er videoerne fra de netop afholdte webinarer for gruppebestyrelser klar på YouTube.

Foto: Ole Thye Gram

De tre webinarer var alle tre velbesøgte med mere end 50 tilmeldte til hvert webinar.

Spol frem til næste overskrift

Hvis man vil undgå at sidde og se alle tre videoer fra start til slut, så kan man med fordel spole frem og holde øje med, når slides skifter til et nyt emne. 

Learning by doing

Teknikken har desværre drillet væsentligt mere end normalt under disse webinarer. Dermed er to ud af tre blevet genoptaget efterfølgende, men slideshowet er identisk. Hensigten er, at de tre videoer kan blive et opslagsværk, så når medlemmerne af gruppebestyrelserne i den kommende tid møder opgaver, de ikke har løst før, er der forhåbentlig hjælp at hente i de tre videoer.

Du kan se hele webinarrækken herunder:

Læs mere om gruppebestyrelsens opgave

‘Håndbog for gruppebestyrelsesmedlemmer’: 
https://kfumspejderne.dk/wp-content/uploads/2023/02/Handbog-for-gruppebestyrelser.pdf

Folderen ‘Grupperådet’:
https://www.yumpu.com/kiosk/kfumspejderne/grupperadet/62218827 

Vedtægter for gruppebestyrelsen:
https://kfumspejderne.dk/love-og-regler/vedtaegter/#gruppebestyrelsen 

Skulle I som gruppebestyrelse have behov for hjælp, så står udviklingskonsulenterne altid klar til sparring og afklaring på spørgsmål.

Læs også

Menu