Søg penge til naturoplevelser i mørket

Friluftsrådet har oprettet en pulje, der skal fremme mulighederne for at skabe friluftsaktiviteter og naturoplevelser for befolkningen, når det er mørkt.

Foto: Ole Thye Gram

Puljen støtter lokalt forankrede arrangementer/aktiviteter, hvor foreninger eller andre almennyttige organisationer giver befolkningen mulighed for friluftsliv og naturoplevelser om natten, eller når det er mørkt. Det er et krav, at de støttede arrangementer/aktiviteter er åbne for andre end ansøgers egne medlemmer. Det kan fx være arrangementer med overnatning i det fri og mad over bål, vandreture med formidling om naturens liv i mørket, stjernekiggeri, bålsamtaler om rammerne for det lokale natur- og friluftsliv, historiefortælling i den mørke skov, orienteringsløb, sejlads eller snorkelture i nattemørket.

Kriterier for ansøgning


De aktiviteter, der søges støtte til, skal foregå inden for perioden 1. marts 2024 – 1. juli 2025. Der er i alt afsat 1,5 millioner kr. til denne pulje og der kan søges om tilskud på mellem 5.000 og 30.000 kr.
Der kan søges til:
• Materialer og forplejning
• PR/markedsføring af arrangementerne/aktiviteterne
• Udstyr
• I mindre omfang kan der søges om støtte til ekstern løn/godtgørelse
• Faciliteter, der direkte indgår i de støttede aktiviteter/arrangementer.

Ansøgningsfristen er 15. Februar 2024.

Læs mere og søg via Friluftsrådets hjemmeside her

,

Læs også

Menu