‘Plan snedig’ i Mindelund gruppe

I efteråret 2022 fik den lokale præst, Anders Skaaning Andersen, en idé. Der skulle være spejder i Seden på Fyn.

Mindelunden gruppe i Seden

I samarbejde med andre lokale ildsjæle i Seden så Anders Skaaning Andersen et stort potentiale i blandt andet områdets store og voksende børneflok, et naturområde med shelterplads tilknyttet kirken samt en tom konfirmandstue. Sammen med den kommende gruppebestyrelsesformand Martin Puljic gik de i gang med et etablere en ny gruppe.

Klar struktur og rollefordeling hjalp gruppen i gang 

Snart gik arbejdet med at organisere gruppen i gang. Gruppen var enige om, at de gerne ville have styr på det praktiske og organisatoriske, inden de ville byde områdets børn velkomne til spejder. Gruppen har arbejdet med at finde hinandens styrker, hvordan de bedst kan supplere hinanden og sammen lykkes.

Efter et besøg fra en af korpsets udviklingskonsulenter og stiftende generalforsamling i marts 2023 gik spejderarbejdet for alvor i gang i det, der nu er Mindelund Spejdergruppe. Snart summede shelterområdet af liv, da 14 børn og deres familier mødte ind til spejder. 

Bålmærke og forældreinddragelse

Gruppeleder Jens Hedelund lagde i samarbejde med andre frivillige i gruppen en aktivitetsplan med udgangspunkt i Paletten, der er KFUM-Spejdernes arbejdsprogram, når man tager mærker i spejdergruppen. Målet for de frivillige var at give børnene og deres familier kendskab til den natur, der er lige i baghaven. Derudover havde lederne fokus på grundlæggende spejderfærdigheder. De har netop fokus på bålmærket lige nu og fortsætter med knivmærket i den kommende sæson. 

Gruppen har haft stor succes med at inddrage forældrene i spejderarbejdet. Gruppen startede ud som en familiespejderenhed, hvor forældre deltog på lige fod med børnene. Men snart fandt man ud af, at børnene kunne mere selv, når mor og far ikke var der, og forældre trådte mere i baggrunden. Et par forældre er blevet fast inventar og er nu en god støtte for spejderlederne. 

Gruppens bedste råd

Gruppeleder Jens bedste råd til, der laver en ny spejdergruppe er:

Lav en struktureret plan – en ‘plan snedig’, ” siger Jens.

For de frivillige i Mindelund spejdergruppe gav det god mening at lave en god plan og rollefordeling med udgangspunkt i de frivilliges interesser og forskellige kompetencer. For som Jens siger:

Alle har noget, de er rigtig gode til.” 

Ud over en god rollefordeling har gruppen også arbejdet med at lave en drejebog for selve spejdermøderne, så der er en fast struktur og en god plan for afvikling af aktiviteterne. Det gør det let at holde overblikket og samtidig lettere for andre at træde til, hvis der pludselig er sygdom blandt lederne. 

Et sidste råd fra Mindelund gruppe lyder:

Sørg for at bruge forældrene. De vil rigtig gerne hjælpe, hvor de kan – hvis de får muligheden for det.” 

Se tips og tricks til, hvordan du opstarter en gruppe her på siden.

Læs mere

Find materiale om ‘God forældrekontakt’ og ‘Den gode gruppebestyrelse’ her.

Læs også

Menu