Har du lyst til at lege ‘Eksperimentariet’ fra Landstræf 2023 i jeres gruppe? 

Aktiviteten kan bruges til et ledermøde, hvor I bliver udfordret i, hvordan I rekrutterer og fastholder frivillige.

Landstræf2023
Foto: Ole Thye Gram

På Landstræf 2023 stod Styregruppen for VÆKST for en fælles aktivitet, hvor 30 fiktive grupper dystede med hinanden om at få – og fastholde – flest frivillige. I jeres gruppe kan lederne bruge aktiviteten til at undersøge, hvordan I kan blive bedre til at rekruttere og fastholde spejderne. Præmissen er, at fungerer gruppen godt, er det nemmere at rekruttere frivillige og fastholde spejderne i længere tid. Det vil desuden være lettere at fastholde og motivere lederne, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige og gøre det enkelt at træde ind i gruppen – både som frivillig og som spejder. Alt dette kan give overskud og mulighed for gruppens vækst. Derfor har vi i VÆKST særligt fokus på tre indsatser: At der er frivillige nok, høj kvalitet i spejderarbejdet og at spejder er synligt og tilgængeligt for alle – både spejdere og frivillige. 

Undgå at miste de frivillige

Eksperimentariet består af nogle timers leg, hvor to eller flere fiktive gruppe eller ledere bliver præsenteret for en række hverdagsudfordringer, og der dystes om point i kategorierne kvalitet, organisering og tilgængelighed som veksles til ”frivillige”. Derudover er der fokus på trivslen blandt de frivillige. Sørger man ikke for at få trivselspoint undervejs, kan man også miste frivillige igen… fuldstændig som det fungerer i virkeligheden i gruppen. 

Udfordringerne i Eksperimentariet er designet til i høj grad at kunne overføres direkte til jeres egne spejdergruppe og dermed hjælpe jer med at blive en endnu bedre spejdergruppe, end I er i forvejen. Eksperimentariet er derfor en oplagt aktivitet til fx et ledermøde, hvor man lader lederne dyste mod hinanden.

Praktiske overvejelser

Spillet kræver minimum to hold for at kunne lade sig gøre. Opgaverne i spillet og mængden af opgaver i faserne er designet til, at der er cirka 10 spillere i en gruppe. Der kan spilles med færre i en gruppe, men fungerer bedst ved 7+ i hver gruppe. Ligeledes skal grupperne helst være cirka samme størrelse for at sikre, at de dyster på nogenlunde lige vilkår. Ved færre deltagere kan det være en fordel at justere på kravene til nogle af aktiviteterne samt antallet af aktiviteter, I spiller med.

Eksperimentariet (filer til download):

Har I spørgsmål til spillet eller er blevet nysgerrige på, hvad VÆKST er for en størrelse, og hvad vi laver, når vi ikke står for en aktivitet på landstræf, er I meget velkomne til at skrive til os på vaekst@kfumspejderne.dk

Læs også

Menu