Medlemsopgørelsen for 2022 klar

Efter en stor vækst i 2021 har der i 2022 været et mindre fald, således at medlemstallet ligger på samme niveau som i 2020. Et jysk distrikt springer dog alle rammer med en vækst på 17 procent.

Mens vi var 27.523 medlemmer i 2021, var vi i 2022 lidt mindre – nemlig 26.962 medlemmer, viser medlemsopgørelsen 2022. Det udgør et fald på 2 procent. Et distrikt, som dog ikke har oplevet nedgang i medlemstallet, er Ho Bugt Distrikt i Sydvestjylland. Ho Bugt distrikt er vokset tre år i træk og hele 17 procent i løbet af det sidste år. Det svarer til 101 flere spejdere.

Fastholdelse og familiespejder

Hvad der har givet den flotte vækst, er der ifølge distriktchef i Ho Bugt Distrikt, Troels Haas, flere forklaringer på.

”Vi oplevede, at vi fik et boost post corona. Mange søgte spejderbevægelsen og særligt KFUM-Spejderne. Derudover er der flere grupper, der har startet familiespejder op i den seneste periode. Og så er det også min fornemmelse, at vi holder lidt længere på spejderne. Og det giver jo en effekt, hvis der både er flere, der starter og færre der stopper”.

Ingen af delene ville dog kunne lade sig gøre uden gruppens ledere, understreger Troels Haas.

”Opskriften er godt spejderarbejde. Jeg har indtryk af, at vi har nogle gode og stærke ledere ude i grupperne, som også vil de større spejdere. Vi har haft fokus på at sende mange afsted på PLPA (patruljeleder og patruljeassistent-kursus) og tropspejderne på Roland-kursus. Det tror jeg også, er noget, vi kan se effekten af”.

Familiespejder giver flere spejdere

Medlemsopgørelsen for 2022 viser da også for udviklingen i korpset generelt, at oprettelsen af familiespejder har en positiv indflydelse på gruppernes medlemstal.

Mens der i de fleste enheder er et mindre fald, så er familiespejder den eneste enhed, der ligefrem vækster fra 2021 til 2022.

Et generelt stabilt antal af tropspejdere, viser dog også, at grupperne generelt formår at holde på de unge spejdere, hvad der ellers kan være en udfordring.

Hvad medlemsopgørelsen ikke afspejler, er, at der er kommet nye grupper til efter årsskiftet. Det gælder fx Læsø og Nordborg gruppe, som begge har haft succes med at starte familiespejder op.

Sådan kan gruppen bruge egne medlemstal

Medlemsopgørelsen for KFUM-Spejderne er i år for første gang suppleret med en medlemsrapport, der viser medlemstallet på gruppeniveau gennem de seneste fem år.  Alle spejdergrupper har netop modtaget gruppens medlemsrapport i deres mailindbakke. Rapporten kan være med til at give gruppen et overblik over den medlemsudvikling, som gruppen har været igennem de seneste 5 år.

Læs mere og find en guide til, hvordan gruppen kan arbejde med rapporten her

Det er også muligt at deltage på et webinar enten 21. august eller 21. september 2023. Find arrangementet i kalenderen og tilmeld dig her

Sådan opgøres et medlem

Medlemsopgørelsen for KFUM-Spejderne i Danmark tæller alle aktive korpsmedlemmer pr. 31/12-2022 plus de korpsmedlemmer, der i løbet af året har udmeldt sig, men som har været aktive i mindst tre sammenhængende måneder i løbet af året.

Læs også

Menu