Stort tab på friluftsbutikken 55Nord betyder underskud i KFUM-Spejdernes årsregnskab

Årsregnskabet hos KFUM-Spejderne udviser i 2022 et samlet underskud på 3.729.000 kr.

Logo

Ud af det samlede underskud skyldes et stort driftsunderskud og nødvendige nedskrivninger i forbindelse med lukningen af KFUM-Spejderne og FDF’s butik 55Nord alene et tab på 3.523.000 kr. Når der ses bort fra 55Nord, viser årsregnskabet for KFUM-Spejderne dermed et underskud på 206.000 kr. mod et budgetteret underskud på 392.000 kr.

Ses der bort fra påvirkningen fra 55Nord, er det et tilfredsstillende resultat, siger forperson Tobias Simonsen og fortsætter:

Hovedbestyrelsen er glade for, at driften af KFUM-Spejderne er sund og stabil, og at vi har en sikker styring af økonomien, hvad gælder KFUM-spejdernes egne aktiviteter.”

Stigende omsætning

Årsregnskabet viser en stor stigning i omsætningen, hvor de samlede indtægter er steget fra 30.274.370 kr. til 35.746.407 kr. Den store stigning skyldes blandt andet en markant stigning i aktivitetsniveauet på Houens Odde, en række bevillinger fra eksterne fonde, og at aktivitetsniveauet for korpsaktiviteter rammer det samme niveau som før coronapandemien. 

Den store stigning i omsætningen viser, at vi har fuld fart på aktiviteterne, og at korpset udvikler sig i en god retning. Det er flot, at vi opnår så højt et aktivitetsniveau på Houens Odde, og at korpset tiltrækker flere bevillinger fra eksterne donorer,” siger Tobias Simonsen. 

Vækstprogram

At der budgetteres med underskud skyldes, at KFUM-spejdernes hovedbestyrelse i forlængelse af Spejdernes Lejr i 2017 valgte at øremærke korpsets andel af overskuddet til vækstprogrammet (gruppeudvikling). Arbejdet har medført stigende udgifter og et højere aktivitetsniveau, som ikke er udspecificeret yderligere i årsregnskabet. Hertil kommer understøttelse af studentermedhjælp og andre opgaver, som kan aflæses som stigning i personaleudgifter. I alt afsættes der 500.000 kr. om året til vækstprogrammet. 

Lukningen af 55Nord

Det store tab hos 55Nord kommer som følge af et stort driftsunderskud i butikken til trods for omsætningen på Spejdernes Lejr og FDF’s Landslejr. Tabet er desuden et resultat af en nødvendig nedskrivning af lageret og selskabets værdi i forbindelse med lukning af butikken den 1. marts 2023. 

Det er særdeles utilfredsstillende, at 55Nord taber så mange penge på et år med store lejre. Samtidig har en gennemgang af lageret vist, at der har været en stor gruppe varer stort set uden omsætning, som har betydet en meget stor nedskrivning af lagerets værdi”, siger generalsekretær i KFUM-Spejderne Ole Buch Rahbek.

Nedskrivningen af værdien af selskabet 55Nord (nu: FDF og KFUM-Spejdernes forlag) til 0 kr., betyder et tab på i alt 1.339.000 kr. Hertil kommer nedskrivningen af KFUM-spejdernes andel af den negative egenkapital, som udgør 2.184.000 kr.  

Beslutningen om at lukke 55Nord kommer i forlængelse af flere år med negative resultater hos 55Nord, som igennem en årrække har betydet større tab for KFUM-Spejderne såvel som FDF.  

Med KFUM-Spejderne og FDF’s beslutning om at lukke butikken, er der sat en effektiv stopper for tab i forbindelse af drift af butik, og samtidig kan vi se frem til indtjening via det lukrative samarbejde med Eventyrsport”, siger Ole Buch Rahbek. 

Stabil økonomi og gode udsigter for fremtiden

Til trods for årets resultat er KFUM-Spejdernes økonomi sund og giver mulighed for udvikling.

Vi har i budgettet indarbejdet et godt råderum til at iværksætte nye og spændende initiativer, som kommer spejderlivet til gode i hele landet. Vi er kommet godt igennem coronapandemien, vores egenkapital er sund. Alt i alt står vi, også økonomisk, et godt sted”, slutter Ole Buch Rahbek. 

Se årsregnskabet 2022 i pdf her.

KFUM-Spejderne i tal og fakta

Læs alle landsmøderapporter, medlemsopgørelser og årsrapporter på denne side.

Læs også

Menu