Lokalforeningspuljen åben

Lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer kan søge om op til 40.000 kr. til at styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Ansøgningsfristen den 22. maj 2023.

Foto: Johny Kristensen

Formålet med puljen er at styrke lokale frivillige foreningers arbejde med friluftsliv i hele landet. Der er fokus på initiativer, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve naturen.

Hvad kan der søges til?

  • Aktiviteter og projekter, der styrker lokale foreningers formålsbestemte frivillige arbejde med friluftsliv, herunder materialer og faciliteter, der direkte understøtter foreningens daglige virke og eksisterende aktiviteter inden for friluftsliv.
  • Aktiviteter og projekter, der udvider/udvikler lokale frivillige foreningers arbejde med friluftsliv, herunder nye aktiviteter og målgrupper samt øget synlighed og tilgængelighed i lokalsamfundet.

Hver lokal forening kan ikke få tildelt mere end én bevilling per kalenderår.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer.

Ansøgninger fra lokale foreninger, der to gange tidligere har modtaget støtte fra Friluftsrådets Lokalforeningspulje, prioriteres ikke i puljen for 2023 – dette af hensyn til størst mulig spredning af bevillingerne.

NB: Der tages forbehold for eventuelle ændringer i retningslinjerne som følge af endeligt vedtaget Finanslov 2023. Bevillinger fra puljen forudsætter vedtagelse af Finanslov 2023.

Kort om puljen

Lokalforeningspuljen er et resultat af den aftale, som regeringen i 2017 indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF om fordeling af spillehalsmidlerne til lokale, almennyttige foreninger. Midlerne udgør cirka 72 mio. kr. årligt.

Otte hovedorganisationer inden for det frivillige foreningsliv er udpeget som ansvarlige for hver deres pulje. Friluftsrådet er ansvarlig for en pulje på cirka 2,5 mio. kr. årligt.

Friluftsrådet har i 2018-2022 uddelt i alt 12,4 mio. kr. til 330 lokale foreninger fordelt på 85 kommuner.

Læs også

Menu