Acceptabelt regnskabsår trods udfordringer

Årsregnskabet for 2020 viste et resultat uden store tab, hvilket for en stor del skyldes, at korpset har gennemført besparelser samt aflyst arrangementer og møder.

Regnskabet er i balance, når det kommer til korpsets egne aktiviteter, og KFUM-Spejdernes generalsekretær Ole Buch Rahbek er tilfreds med resultatet set i lyset af, at 2020 har været et hårdt år for spejderne.

’’Vi har ikke kunnet gøre det, vi er er bedst til. Nemlig at mødes og udvikle dannende fællesskaber for børn og unge i naturen. Vi har forsøgt at holde dampen oppe og humøret højt og samtidig gjort meget for at holde omkostningerne på et minimum, så der i 2021 er råderum til igen at afholde lejre og kurser for vores børn og unge, som de har glædet sig så meget til’’, siger Ole Buch Rahbek.

Underskud i 55Nord

Årsregnskabet for 2020 viser også et underskud i butikken 55Nord, som KFUM-Spejderne ejer i fællesskab med FDF. Resultatet kommer som følge af manglende salg i forbindelse med aflyste lejre, nedskrivning af varelager samt investeringer i ny webshop og logistik.

Ledelsen i 55Nord, FDF og KFUM-Spejderne arbejder i fællesskab på tiltag for at sikre en langsigtet økonomisk strategi for de næste 5 år og fastholder i fællesskab fokus på at se fremad. Blandt andet skal der fremover lægges en større indsats i at markedsføre kvalitetsvarer i et tæt samarbejde.

’’På baggrund af en god dialog med – og krav til – 55 Nords bestyrelse og direktion er vi positive i forhold til fremtidsudsigterne’’, fortæller Ole Buch Rahbek.

Fakta

KFUM-Spejdernes endelige årsregnskab 2020 kan læses her.

,

Læs også

Menu