Den gode historie: KFUM-Spejderne i Tommerup viser, hvordan man er et lokalt kraftcenter

Gruppen i Tommerup har fået 450.000 kr. af Nordea-fonden, og pengene skal bruges til et projekt, der kommer hele byen til gode.

Foto: KFUM-Spejderne i Tommerup

Hvis man skal se et eksempel på en gruppe, der virkelig tager det at være et lokal kraftcenter til sig, skal man ikke se længere end til KFUM-Spejderne i Tommerup. Måske har du læst om dem dengang statsministeren indviede deres udendørs klasseværelse, som er et samarbejde mellem gruppen, Tommerup skole og Gårdbørnehaven Overmarksgården. Og nu bærer samarbejdet endnu en gang frugt: ‘Et fælles mødested under åben himmel’ er navnet på det nye projekt, og denne gang er det skolen, der lægger jord til. 

Noget for alle 

Idéen til det nye mødested på skolen har eksisteret i et par år, og det der endelig fik den konkretiseret, var da gruppen så Nordea-fondens pulje. I fællesskab med skolen søgte spejderne om midler fra fonden tilbage i august, og nu står de med 450.000 kr. til det nye projekt, der i alt koster 700.000 kr. Skolen har suppleret med resten af pengene, og det er også dem, der kommer til at stå for driften. Mødestedet kommer til at have legeområder, “hæng ud-steder”, motorikbaner og fordybelsessteder, hvor man kan holde møder, lave undervisning og aktiviteter sammen. Det bliver altså et sted, som kan bruges af både spejderne, elever, børnefamilier og alle andre, der gerne vil have glæde af nye, gode faciliteter. Og det er hele grundtanken ved gruppens samarbejde, siger Rico, som er gruppeleder hos KFUM-Spejderne i Tommerup:

“Vi skal være noget for lokalsamfundet – også dem, der ikke er spejdere.”

Hvis alt går som det skal, står projektet klar til brug i sommeren 2022. 

Win-win 

Samarbejdet mellem gruppen og skolen har eksisteret siden 2010, hvor spejderne skulle have en ny hytte. Rico fortæller, at de gerne ville undgå, at det blev en tro kopi af den gamle hytte, som kun de brugte.

“Vi satte os ned og sagde: ‘Hvor vil vi gerne bevæge os hen? Vi vil gerne arbejde med friluftsliv og række ud til lokalsamfundet, så hytten ikke står tom, når vi ikke har møde.”

Og hvem er bedre at samarbejde med, når det handler om børn og unge, end den lokale skole og børnehave? Det ledte til projektet Højfyns Friluftscenter, som både fungerer som spejderhytte, forsamlingslokale og overnatningssted. Skolen kan booke det gratis og få glæde af aktivitetskasser, snittekasser og naturkasser. Resten af lokalsamfundet kan også booke centeret til en rimelig pris og bruge det til fx familiesammenkomster. Og som det nyeste skud på stammen af aktiviteter, inviterer skolen 0.klasser og deres forældre på besøg i centret, hvor KFUM-Spejderne i Tommerup kommer og fortæller om, hvem de er, og hvad de laver. Derefter bliver der lavet aktiviteter, hvor spejderne stiller redskaber til rådighed.

“På den måde får vi direkte kontakt til børnene og forældrene, og skolen synes jo, at det er helt vildt fedt, at på den måde at få lov til at starte fællesskabet op mellem forældrene – det er totalt win-win for alle,” siger Rico.

Og det kan man kun give ham ret i.

Se flere billeder af det nye spændende projekt på KFUM-Spejderne i Tommerups Facebook-side.

Læs også

Menu