Foto: Frederik Kehlet

Medlemsopgørelse: Sådan hænger det sammen

Hvert år i januar skal alle medlemmer hos KFUM-Spejderne bekræftes. Det sker i forbindelse med medlemsopgørelsen eller medlemsbekræftelsen.

Hvilke medlemmer kan bekræftes?

Når medlemsopgørelsen er åben i Medlemsservice, skal du bekræfte, hvilke medlemmer har betalt kontingent. Dem vælger du ud fra listen over medlemmer, som opfylder et af to krav:

  • Er aktivt medlem pr. 31.12 i det pågældende år.
  • Er stoppet som medlem, men har været medlem mindst 3 måneder i løbet af året

I medlemsopgørelsen bekræfter gruppen tre ting:

  • At medlemmet har betalt minimum 75 kroner i kontingent i løbet af året.
  • At gruppen har afholdt generalforsamling i løbet af året.
  • At gruppen har samværsregler, og hvornår de sidst er revideret.

Sådan gør du

Tænk ikke for meget over betingelserne ovenfor. Medlemsservice sørger for selv for, at du kun kan vælge mellem medlemmer, som opfylder mindst en af betingelserne.

Kontingent

I stedet kan du koncentrere dig om at tjekke, at hvert enkelt medlem har betalt minimum 75 kroner i kontingent i kalenderåret. Kontingentet skal være betalt af medlemmet selv, en forælder eller værge. Hvis kommunen eller en støtteforening har betalt kontingentet, kan medlemmet altså ikke bekræftes i medlemsopgørelsen, og du skal ikke krydse det af.

Hvis du ikke har oplysninger om, hvem der har betalt kontingent, så spørg gruppens kasserer. Det, som skal bekræftes, er kontingentbetalingen og ikke medlemsskabet.

Oplever du, at der mangler personer på listen i medlemsservice - fx nye medlemmer, du lige har meldt ind - kan du opdatere listen i Medlemsservice. Er du i tvivl om, hvordan du gør det, kan du kontakte administrationscenteret.

Generalforsamling

Har gruppen holdt generalforsamling?

Udover at bekræfte, at medlemmerne har betalt minimum 75 kroner, skal gruppen også bekræfte, at der har været afholdt generalforsamling og sætte dato på, hvornår den blev afholdt.

Samværsregler

Har gruppen samværsregler?

Som noget nyt fra 2018 skal gruppen fortælle, om de har samværsregler eller ej. Har gruppen samværsregler, som er godkendt af gruppebestyrelsen, skal der ligeledes tilføjes en dato for godkendelsen.

Senest opdateret 17. december 2019

Hjælp til medlemsopgørelsen

I Medlemsservice finder du den til enhver tid gældende vejledning til medlemsopgørelsen. Den bliver løbende opdateret med skærmbilleder og step-by-step guide til, hvad du skal gøre.

Har du spørgsmål til medlemsopgørelsen, kan administrationscenteret altid hjælpe dig.

Skriv en mail til info@kfumspejderne.dk eller ring på 70102666, så er vi klar til at hjælpe og svare på spørgsmål.