Foto: Lisbeth Birkelund Simonsen

Aktuelle retningslinjer for KFUM-Spejderne

Opdateret den 5. juli 

Fra den 1. juli er det tilladt at mødes op til 250 personer indendørs, mens der IKKE længere er et forsamlingsloft ved udendørs foreningsaktivitet. Ved spejderlejre og andre større arrangementer er der lavet særlige retningslinjer. Læs mere herunder.

Indendørs aktiviteter

Pr. 1. juli gælder følgende: 

 • Der kan afholdes indendørs foreningsaktivitet for op til 250 personer.
 • Der skal holdes mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt.
 • På trods af det nedsatte afstandskrav, må der maksimalt være 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Foreningsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres. Udøvere under udøvelsen af disse aktiviteter kan fravige afstandsanbefalingen Det er dog vigtigt, så vidt muligt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter.
 • Der er ingen krav om coronapas eller mundbind for at deltage i foreningsaktiviteter.
 • Alle øvrige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne skal overholdes. Herunder krav om rengøring, udluftning osv.

Udendørs aktiviteter

 • Der er ikke krav om coronatest eller negativ test forud for deltagelse i en udendørs foreningsaktivitet. Ej heller er der krav om brug af mundbind ved udendørsaktivteten.
 • Der bør som udgangspunkt holdes to meters afstand mellem personer. Aktiviteter med fysisk kontakt under to meter (under fx leg) kan gennemføres, dog med ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger angående hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Overnatning i telte/shelters kan ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne.
 • Deltagere opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til aktiviteten. I det omfang der bruges fælles udstyr, rengøres det undervejs eller efter brug, ligesom brugerne opfordres til at have ekstra fokus på håndhygiejnen.

Læs Kulturministeriets retningslinjer for udendørs- og indendørs foreningsaktiviteter

Sommeraktiviteter (spejderlejre) 

Fra den 1. juli er det tilladt at samles maksimalt 500 personer udendørs til sommeraktiviteter og tilladt at forsamles 250 indendørs. Er man færre deltagere end det indendørs forsamlingsforbud tillader, kan man selv vælge, om man vil benytte de seneste retningslinjer eller retningslinjerne for henholdsvis indendørs og udendørs foreningsaktivitet. Coronapas er påkrævet for alle fra og med 16 år ved lejre, hvor der deltager flere personer til indendørs aktiviteter, end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

For sommeraktiviteter for større forsamlinger gælder:

 • Det er op til arrangørerne, om deltagerne opdeles i grupper. Dette kan dog være hensigtsmæssigt af hensyn til afgrænsning af smitteopsporingsarbejde ved smittetilfælde og konsekvenserne heraf.
 • Der bør foreligge en plan for håndtering af personer med opståede symptomer under turen, herunder selvisolation indtil personen kan komme hjem.
 • Der bør laves aftale om afhentning af børn af forældre/ værge i tilfælde af opstået smitte.
 • Arrangørerne bør have skærpet opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens generelle sundhedsfaglige anbefalinger med henblik på forebyggelse af smittespredning.

Læs de seneste retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter herunder spejderlejre (1. juli)

Retningslinjer for overnatning

Indendørs overnatning er mulig, men I skal være særligt opmærksomme på, at:

 • Arrangementer med overnatning bør afholdes inden for holdet eller den faste gruppe, som man går til fritidsaktivitet med.
 • Ved planlægning af ture med overnatning er det vigtigt at:
  • Der gives informationer til deltagerne/ forældre, der beskriver smitteforebyggende anbefalinger, herunder at man ikke skal møde op med symptomer på sygdom, og eventuelle øvrige forholdsregler forud for fremmøde, herunder en plan for ankomst/afrejse for at undgå mylder.
  • At der bør foreligge en plan for håndtering af personer med opståede symptomer under turen, herunder selvisolation indtil personen kan komme hjem.
  • Aftale om afhentning af børn af forældre/ værge i tilfælde af opstået smitte.
  • Planlæg med at flest mulige aktiviteter afholdes udendørs.
 • Hold 2 meters afstand, når det er muligt og altid mindst 1 meter.
 • Sørg for at få luftet rigtigt godt ud både før og efter overnatning.

Ofte stillede spørgsmål

 • Ved smittetilfælde bør der foreligge en plan for hvordan man forholder sig, hvis et medlem får symptomer på corona under turen, herunder hvordan personen skal selvisoleres indtil han/hun kan komme hjem. Der bør laves aftale om afhentning af børn af forældre/ værge i tilfælde af opstået smitte. Myndighedernes smitteopsporing skal kontaktes, da de kan vejlede i, hvordan der skal handles, og hvem der er nære kontakter til den smittede. Det er myndighederne, der sørger for at kontakte nære kontakter og vejlede dem i, hvornår de skal testes m.v. Hvis I bliver i tvivl om, hvordan I skal forholde jer, kontakt da Styrelsen for Patientsikkerhed/smitteopsporingen på tlf. 32 32 05 11.
 • Afstandskravet på 2 meter mellem deltagerne bør overholdes ved aktiviteter med sang, råb og foredrag, da risikoen for dråbesmitte her er øget. 
 • Coronapas kræves for personer fra og med 16 år, hvis man er mere end 250 deltagere på spejderlejr, og hvis deltagerne tager ophold indendørs eller benytter samme toiletfaciliteter. Hvis deltagerne IKKE tager ophold indendørs, kræves der ikke coronapas. Ej heller selv om enkelte ledere tager ophold indenfor. (Man må maksimalt samles 500 deltagere på en sommerlejr.) Er man under 250 deltagere kræves der altså ikke coronapas. Coronapasset skal være gyldigt hele lejren. Coronapasset skal kontrolleres ved stikprøvekontrol af alle tilstedeværende mindst 1 gang i døgnet. Hvis man er undtaget for krav om coronapas, er der krav om dokumentation.  
 • Gyldigheden af PCR-test gælder i 96 timer. Hurtigtests er fortsat kun gyldige i 72 timer.

Læs Kulturministeriets Q&A til restriktioner

Pr. 1. september: 

 • Krav om coronapas ophæves helt for sommerlejre.

Husk rengøring 

Vær fortsat særlig opmærksom på vigtigheden af rengøring og god hygiejne:

 • Rengør toiletter og kontaktpunkter ofte.
 • Husk hyppig håndvask eller håndsprit.
 • Bliv hjemme, hvis du er syg eller er særligt udsat.

Mere information

Har du spørgsmål, kan du enten kontakte DUF’s Corona-hotline på tlf. 20 96 90 21 eller skriv til corona@duf.dk. Du kan som altid også kontakte Korpskontoret på telefon 70 10 26 66 alle hverdage mellem kl. 10-14.

På www.coronasmitte.dk finder du altid seneste nyt om coronasituationen.
Du kan også få kontakt til myndighedernes fælles hotline på 70 20 02 33.

Plakater og andet materiale

Sundhedsstyrelsens har udarbejdet en række materialer om generel forebyggelse af smittespredning, som du frit kan downloade og dele: www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Plakater-og-andet-materiale

Du kan også læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning: www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning

Kontakt KFUM-Spejdernes kriseberedskab

Har du brug for at komme i kontakt med KFUM-Spejdernes kriseberedskab, kan du læse mere her.

KFUM-Spejdernes kriseberedskab kan hjælpe med krisehåndtering, råd og sparring i situationer, som kræver ekstra opmærksomhed fra professionel side.

Kontakt KFUM-Spejdernes personale

Har du brug for at komme i kontakt med en ansat fra KFUM-Spejderne, kan du finde kontaktoplysninger på alle ansatte her.

 

Hjemmespejder

På siden kfumspejderne.dk/hjemmespejder kan du få masser af inspiration til aktiviteter, du kan lave derhjemme. 

Få inspiration til hjemmespejder her