Foto: Jette Krogh Karmark


KFUM-Spejderne er en frivillig ledet organisation med knap 500 lokale grupper, der er fordelt i hele landet og hver uge giver gode oplevelser og udvikler børn og unge til hele mennesker.

Men KFUM-Spejderne er også en landsorganisation, der ledes af Hovedbestyrelsen, som består af 11 medlemmer, der er demokratisk valgt af Landsmødet, og sætter den strategiske retning for KFUM-Spejderne.

Vi afholder Landsmøde hvert andet år, hvor alle hovedbestyrelsesmedlemmer er på valg.
Her mødes KFUM-Spejdere fra hele Danmark for at bestemme, hvilken retning organisationen skal bevæge sig i.

Den daglige drift varetages af Forretningsudvalget, som er nedsat af Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen har i landsmødeperioden 2016-2018 nedsat fire styregrupper, der er ansvarlige for KFUM-Spejdernes projekter og projektgrupper:

  • Styregruppen for Internationale Aktiviteter (SIA)
  • Styregruppen for Profil og Samfund (SPS)
  • Styregruppen for Uddannelse (SUD)
  • Styregruppen for Arbejdsprogram og Events (SAE)

Alle styregrupper har repræsentanter fra hovedbestyrelsen samt ansatte konsulenter.