Foto: Jette Krogh Karmark

KFUM-Spejderne er en frivillig ledet organisation med knap 500 lokale grupper, der er fordelt i hele landet og hver uge giver gode oplevelser og udvikler børn og unge til hele mennesker.

Men KFUM-Spejderne er også en landsorganisation, der ledes af Hovedbestyrelsen, som består af 11 medlemmer, der er demokratisk valgt af Landsmødet, og sætter den strategiske retning for KFUM-Spejderne.

Vi afholder Landsmøde hvert andet år, hvor alle hovedbestyrelsesmedlemmer er på valg.
Her mødes KFUM-Spejdere fra hele Danmark for at bestemme, hvilken retning organisationen skal bevæge sig i.

Den daglige drift varetages af Forretningsudvalget, som er nedsat af Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen har i landsmødeperioden 2016-2018 nedsat fire styregrupper, der er ansvarlige for KFUM-Spejdernes projekter og projektgrupper:

  • Styregruppen for Internationale Aktiviteter (SIA)
  • Styregruppen for Profil og Samfund (SPS)
  • Styregruppen for Uddannelse (SUD)
  • Styregruppen for Arbejdsprogram og Events (SAE)

Alle styregrupper har repræsentanter fra hovedbestyrelsen samt ansatte konsulenter.

Nationalt fællesskab

KFUM-Spejderne står sammen med fire andre danske spejderkorps bag Spejderne. Spejderne laver en række fælleskorpslige initiativer - blandt andet Folkemøde, Spejdernes Lejr og Ungdomsøen. 

Læs mere om Spejderne

En global bevægelse

KFUM-Spejderne er en del af verdensspejderbevægelsen WOSM, som blev grundlagt i 1907 af Lord Baden-Powell.

Vores vision: Sammen rykker vi verden - med vilje

KFUM-Spejderne er et spejderkorps med omkring 29.000 medlemmer i hele Danmark. De fleste af er børn og unge, og en mindre del er voksne ledere. 

Vores spejderarbejde er primært rettet mod børn og unge, som vi ønsker at støtte i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og naturen.

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden. 

Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge.  

Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.