Andre mærker

Zombie-mærket

Zombie-mærket

Formål:

Spejderne lærer om beredskab generelt, om forholdsregler og forebyggelse af smitsomme sygdomme, og om civilt beredskab ved (natur)katastrofer i Danmark. I bred sammenhæng udvikles en forståelse for, hvad det vil sige at “være beredt”.

Derfor gør vi det:

“Zombie apokalypsen”, hvor samfundet bryder helt eller delvist sammen, er oplagt som fantasiramme i et beredskabsforløb. Ved at lege med tanken om, hvad man ville stille op i sådan en situation, kan vi dels træne klassiske spejderfærdigheder, lære om beredskab, forberede os på f.eks. influenza-sæsonen – og samtidigt berøre en masse spørgsmål om moral og etik og kristne grundværdier.

Aktivitetsforslag/Læringsmål:

Spejderen har ret til at bære Zombie!-mærket, når vedkommende har opfyldt nedenstående læringsmål (eller tilsvarende) efter at gruppen har arbejdet med rammen “Zombie apokalypsen” i ca. et halvt år. Det er tanken, at læringsmålene og dertil hørende aktiviteter alle bør indarbejdes i Zombie-fantasirammen. F.eks. kan spejderne få at vide, at de er blevet udvalgt til optagelse i Danmarks Civile Zombieindsatsstyrke, og derfor skal træne i både overlevelse og bekæmpelse af Zombie-katastrofen.

Nedenstående er ikke absolutte, ufravigelige krav, men skal ses som forslag til et samlet forløb.

Man kan se aktivitetsforslag her

Man kan finde forslag til et forløb med mærket her

Bestil mærket her

Har stiftet bekendskab med effektive tiltag til at forhindre smittespredning ved epidemier, herunder

 • Hvad er en epidemi, og hvad er en smittekæde?
 • Korrekt teknik til håndvask med sæbe og håndsprit
 • Forholdsregler ved nys og host (host/nys i ærmet, ikke i hånden!)
 • Vigtigheden af at blive hjemme ved smitsom sygdom. Undgå/minimer kontakt mellem syge og raske. (Hvad er karantæne, og hvorfor virker det?)
 • Kendskab til direkte (kropsvæsker/nys/spyt/host/opkast) og indirekte smitteveje (kontaminerede overflader, urent drikkevand, fødevarer)
 • Vacciner og antibiotika.

Kender til almindelige smittekilder i naturen/lejrture i Norden, herunder

 • Flåtbårne sygdomme (Borellia – forholdsregler ved flåtbid, kendskab og opmærksomhed på symptomer)
 • Madforgiftning (forstår vigtigheden af korrekt fødevarehåndtering, specielt kødvarer og opbevaring af madvarer/rester)
 • Hygiejne ved toiletbesøg (grundig håndvask/afspritning)
 • Håndtering af drikkevand (forskel på rent vand, “gråt vand”, og “spildevand”)

Kender til særlige smittefarer og forholdsregler ved ferier/udlandsrejser, herunder

 • Undgå isterninger, drik kun vand på flaske; skræl eller kog grøntsager
 • Rør ikke ved dyr – fortæl altid, hvis du er blevet bidt eller kradset af et dyr (Rabies)
 • Undgå myg i “varme lande”.

Har overlevelses-færdigheder

Har færdigheder svarende til både Knivbevis og Øksebevis – og derudover svarende til mindst ét af mærkerne Sygeplejerske eller Pionér.

Tanken er, at et eller flere af disse færdigheds-mærker eventuelt kan tages samtidigt med Zombie!-mærket. F.eks. kan sygeplejerske-mærket passende tages i forbindelse med møder om smitte/hygiejne, og Pionér kan tages i forbindelse med konstruktion af f.eks. udkigstårne (så man kan holde øje med Zombierne på afstand) eller tømmerflåder (så man er i sikkerhed for Zombierne, der jo ikke kan svømme) og lignende.

Har været på overlevelsestur “alene i vildmarken”:

F.eks. 48 timer helt primitivt uden strøm eller stømforbrugende apparater (inkl. lommelygter og mobiltelefoner), uden rindende vand, uden “tag over hovedet” (d.v.s. i shelter, bivuak eller telt), uden brug af gas, sprit eller anden brændsel end træ, og uden kontakt til “omverdenen”.

I forbindelse med turen (eller til spejdermøderne) har spejderen prøvet at:

 • Tænde ild med primitive værktøjer (ildstål, ildbor, evt. forstørrelsesglas)
 • Bygge og overnatte i bivuak, gerne af naturmaterialer om muligt.
 • Finde og tilberede “primitiv” mad (f.eks. nældesuppe, fisk, muslinger)
 • Eksperimentere med metoder til vandopsamling og rensning.
 • Mærket kan eventuelt afsluttes eller suppleres med et større (nat)løb i Zombie-tema.

Har stiftet bekendtskab med civilt beredskab

Har gennem spejderaktiviteter stiftet bekendtskab med civilt beredskab, der berører CDC’s tre hovedpunkter – gerne suppleret med besøg fra Beredskabsforbundet, der udbyder særlige forløb for spejdergrupper.

 • Læg en plan. Hvor og hvordan mødes I, og hvordan kontakter I hinanden ved en katastrofe – f.eks. en brand – hvis I kommer væk fra hinanden, eller der sker noget i arbejdstiden/skoletiden? Hvordan kommer man i kontakt med sin familie/hinanden/myndighederne, hvis mobilnettet er nede? [Mulige aktiviteter: Walkie-talkie/radiokommunikation/primi-batteri. Lav en plan for, hvor I mødes med familien, hvis katastrofen er ude]
 • Hav nødforsyningerne i orden. Hvilke ting/forsyninger er gode at have i hjemmet for at klare sig 2-3 dage? Hvilke ting bør man måske også have klar, hvis man skal hurtigt væk fra hjemmet?
 • Vær forberedt! Kender til forholdsregler ved voldsomt vejr i Danmark: Skybrud, torden, storm og stormflod; kend til betydningen af sirenevarsler. Hvilke andre typer af “naturkatastrofer” kan man forestille sig i Danmark, og hvad kan man gøre for at være forberedt? F.eks. nedbrud af vand- og strømforsyning som følge af oversvømmelser/skybrud (forurenet/inficeret drikkevand – hvordan skaffer man rent vand?) [Mulige aktiviteter: Lav primitivt vandfilter, kogning af vand].

Det med K / Den åndelige dimension:

 • “Zombie-etik”. Hvordan ville man med et kristet værdigrundlag forholde sig til mennesker, der blev smittede med en “Zombie-virus”. Hvordan ville det føles “i virkeligheden” at gøre som på film eller computerspil, hvor det tit går ud på at udrydde Zombierne? Hvorfor vil vi gerne dræbe “uhyrerne” – og har vi det på samme måde, hvis vi kender uhyrerne ved navn? Hvornår ser vi en Zombie som et uhyre, og hvornår er det et menneske, der lider af en sygdom? Sammenligning af angsten for det fremmede med spontan tillid, medlidenhed og næstekærlighed. Er en Zombie “ond”? Er en krokodille ond? En myg? Kan dyr være “onde”?
 • At være presset! Hvordan hjælper vi hinanden i pressede situationer? Har du prøvet at være “presset” – og hvordan kan vi tage vare på hinanden? Hvordan får du det selv, når du hjælper en anden, der er ked af det? Hvordan påvirker det dig, hvis nogen omkring dig “brokker sig” eller jamrer (f.eks. over vabler eller regn på hike). Hvordan holder vi modet oppe – og hvor kommer modet fra?
 • Angst. Ville du være bange, hvis Zombierne var virkelige? Hvorfor er vi måske alligevel bange, selv om vi godt véd, at Zombier ikke findes? Hvorfor er vi bange for mørke? Snak om dét, at være mørkeræd – og hvad der hjælper. Tror du på, at nogen passer på dig?
 • På flugt fra hjemmet – Hjemvé og savn. Mange spejdere har prøvet at have hjemvé på lejrture. Men hvad er det præcist, man savner/frygter, når man har hjemvé, og hvorfor? Hvordan føles det mon at være på flugt fra Zombier (eller krig), eller at have mistet sit hjem for altid? Hvad kan vi gøre for at hjælpe mennesker, der er – eller har været – på flugt?
shop
Menu