Færdighedsmærker

Kulsø

Kulsø

Formål

Spejderne lærer de grundlæggende teknikker til at samle træ uden brug af søm, skruer eller tovværk.

Derfor gør vi det

Spejderne får kendskab til værktøj, teknikker og præcisionshåndværk, så de kan lave brugsgenstande.

I kan vælge at følge aktivitetsforslagene nedenfor, eller I kan vælge andre aktiviteter, der også opfylder mærkets formål.

Aktivitetsforslag

  1. Lær at vælge egnet træ til et projekt og klargøre det, fx ved at flække eller afbarke.
  2. Lær værktøjstyper til kulsøpionering at kende og lær at vedligeholde værktøjet.
  3. Afprøv forskellige teknikker til at samle to stykker træ.
  4. Lav et spil eller et legeredskab, fx en kroketkølle eller et mål til boldspil.
  5. Lav arbejdstegning til en brugsting i kulsøpionering. Sørg for, at den er tilstrækkeligt stabil til formålet. Udfør arbejdet efter tegningen.
  6. Lær, hvordan du undgår, at frisk træ flækker, når det tørrer.
  7. Lær om, hvordan du kan overfladebehandle træ, fx med olie eller maling.
shop
Menu