Færdighedsmærker

Kommunikation

Kommunikation

Formål

Spejderne lærer at kommunikere på forskellige måder, både med og uden ord.

Derfor gør vi det

Kommunikation er afgørende for at kunne samarbejde med andre, uanset om kommunikationen er forståelig for alle eller kun for dem, der kender sproget. Det kræver desuden god kommunikation ikke at blive misforstået.

I kan vælge at følge aktivitetsforslagene nedenfor, eller I kan vælge andre aktiviteter, der også opfylder mærkets formål.

Aktivitetsforslag

  1. Lær at bruge forskellige koder, fx morse, A-K og semafor.
  2. Lær at sende og modtage meldinger med forskellige koder.
  3. Lav en særlig patruljekode og prøv at bruge den.
  4. Træn i at afkode andres kropssprog – fx hvordan er deres humør.
  5. Træn i at instruere andre i en opgave.
  6. Lær tegnsprog og prøv at give korte beskeder.
  7. Øv jer i at huske beskeder fra andre.
  8. Undersøg, hvordan koder bruges i samfundet.
  9. Lav plakater med et vigtigt budskab, fx “stop mobning” eller “sæt farten ned”.
  10. Fortæl andre om, hvad I forstår ved at være spejdere, fx på Instagram, Facebook eller en blog.
shop
Menu