Færdighedsmærker

Flaget

Flaget

Formål

Spejderne lærer at håndtere flaget rigtigt, når det hejses, tages ned og opbevares, og de lærer at bruge en fane korrekt.

Derfor gør vi det

Dannebrog er en del af vores fælles kultur, og blandt spejdere er det en tradition, at flaget hejses på lejr. Ligeledes bruger vi Dannebrog som faner ved ceremonier, og der findes regler for, hvordan både faner og flag skal bruges.

I kan vælge at følge aktivitetsforslagene nedenfor, eller I kan vælge andre aktiviteter, der også opfylder mærkets formål.

Aktivitetsforslag

  1. Lær at binde flagknob, råbåndsknob og flagknob med rundtørn.
  2. Deltag i flaghejsning og nedtagning.
  3. Lær flagsange til flaghejsning og nedtagning.
  4. Lær at folde flaget rigtigt sammen.
  5. Sæt dig ind i regler for, hvornår man må hejse flaget om morgenen, og hvornår det skal tages ned.
  6. Sæt dig ind i regler for officielle flagdage.
  7. Lær at bruge en fane korrekt, fx i optog og i kirken.
  8. Sæt dig ind i regler for brug af udenlandske flag i Danmark.
  9. Lær om dimensioner for flag og forholdet mellem flag og flagstang.
  10. Hør historien om Dannebrog.
shop
Menu