folk der sidder om bålet om natten

Job hos KFUM-Spejderne

KFUM-Spejderne har 40 ansatte fordelt på Spejdercenter CPH i København og Houens Odde Spejdercenter ved Kolding. De ansatte arbejder inden for mange områder som vedligehold, administration, udvikling, kommunikation og køkken.

Alle ledige stillinger – både fuldtids, studiejob og praktikopslag – finder du på siden her.

Se ledige job

Kommunikatons job
Foto: Johny Kristensen

Praktikanter, praktik og studiejob

KFUM-Spejderne er konstant på udkig efter studerende, som har lyst til at prøve kræfter inden for en organisation, hvis formål er at udvikle børn og unge.

Som studerende har du to muligheder for at arbejde hos os:

  • Som praktikant i et ulønnet praktikforløb, som en del af dit studie.
    Vi forventer, at praktikforløbet vil give merit og er SU-berettiget.
  • Som projektmedarbejder på studentervilkår ca. 15 timer om ugen på fast timeløn.

KFUM-Spejderne er kendetegnet ved at være en arbejdsplads med højt til loftet – også for dig som studerende. Du vil få meget ansvar og stor indflydelse på både det projekt, du arbejder på, men også den måde du løser dine opgaver på. Som studerende vil du arbejde sammen med en af KFUM-Spejdernes konsulenter, som fungerer som projektleder.

Om praktik hos KFUM-Spejderne


En af spejderbevægelsens grundidéer er ‘learning by doing’, og dette praktiserer vi også i forhold til organisationens studerende. Men du vil ikke stå alene. Den tilknyttede konsulent sparrer, støtter og løser opgaver i projektet sammen med dig. Konsulenterne har alle en professionel baggrund inden for det felt, de arbejder med, ligesom der vil også være en læringsdel, hvor vi skaber en kobling mellem dit studie og projektet. Du vil også lære om arbejdet med frivillige ildsjæle, projektstyring og kommunikation internt og eksternt. Derudover vil du få et fællesskab med de andre studerende, der arbejder for KFUM-Spejderne.

KFUM-Spejderne er en professionel organisation, der indgår aftaler med andre organisationer og kommercielle partnere, for at vi sammen kan løfte de sager, vi er fælles om. Det kan være inden for det sociale, HR, det organisatoriske eller pædagogiske område. Det kan være projekter, der:

  • gør noget for socialt udsatte
  • arbejder med HR-processer for frivillige spejderledere
  • understøtter spejdergruppernes udvikling gennem organisatoriske samtaler
  • udarbejder læringsmaterialer.

Både i vores projekter og organisation fylder det meget, at vi kommunikerer med vores medlemmer på alle kanaler. Endelig har mange af vores projekter også en aktiveringsdel, hvor målet er, at spejdergrupper og partnere mødes lokalt for at skabe synlighed og omtale.

Din praktik

Rammerne omkring din ansættelse er en skriftlig aftale. Du har stor indflydelse på arbejdstiden og sammen finder vi løsninger på travle perioder på dit studie. For at skabe de rette synergier mellem projekterne har alle studerende arbejdsplads i vores udviklingsafdeling, men det kan også aftales, at opgaver løses hjemmefra. Når man arbejder med frivillige, er det naturligt, at arbejdstiden fra tid til anden foregår om aftenen og i weekender.

Hvis du er i gang med et studie, som rammer inden for nogle af de områder, vi arbejder med, er du velkommen til at udfylde nedenstående formular. Alle job bliver slået op, men vi bruger også vores database, når vi skal matche jobindhold og medarbejder. Vi indbyder altid til en samtale, inden vi indgår ansættelse eller praktikaftale.

Vi tager desværre ikke imod folkeskolepraktikanter, og vi kan ikke tilbyde løn under praktikforløb. Vi har heller ikke mulighed for at lave løntilskudsstillinger, ligesom vi kun i særlige tilfælde kan tilbyde virksomhedspraktik til nyuddannede.

Giv et år-spejder

KFUM-Spejderne ansætter hvert år fire giv et år-spejdere – også kaldet GEÅ-spejdere. KFUM-Spejderne ønsker at give unge mellem 18 og 24 år mulighed for at sætte deres egen udvikling i centrum i en delvis velkendt spejderramme, samt at give dem mulighed for at være med til at udvikle og skabe værdi i KFUM-Spejderne – nu og forhåbentligt i fremtiden.

En GEÅ-stilling kan være et springbræt til at lave spændende og udviklende spejderarbejde i det videre spejderliv – også efter ansættelsen. Flere begynder efter et års ansættelse som GEÅ-spejder på en videregående uddannelse eller i et andet job.

Stillingerne kan give et indblik i, hvordan det er på arbejdsmarkedet, og dermed ”ruste” de unge til deres videre valg. Derudover kan GEÅ-stillingen skrives på CV’et og give et forspring ved jobsøgning.

Udviklingen som GEÅ-spejder tager udgangspunkt i konkrete opgaver, som bliver løst med udgangspunkt på Houens Odde Spejdercenter eller Spejdercenter CPH. Samtidig har GEÅ-spejderen også selv indflydelse på, hvad året skal bruges til. Dette sker gennem eget projekt

Det praktiske

Stillingsopslagene bliver offentliggjort i januar måned. Der er ansøgningsfrist i marts måned. Ansættelsesperioden er fra august til juni.

Som GEÅ-spejder er man ansat et år i en spejderramme, hvor man i løbet af en arbejdsuge løser en række beskrevne opgaver. Som GEÅ-spejder bor man på henholdsvis Houens Odde Spejdercenter i fællesskab med den anden GEÅ og centerets udenlandske volontører eller på Spejdercenter CPH sammen med sin GEÅ-kollega.

Som GEÅ-spejder får man udbetalt 3000 kroner samt kost og logi.

GEÅ-spejderne dækker fire arbejdsområder;

Spejdercenter CPH

GEÅ-Kommunikation


Som GEÅ-Kommunikation er det godt, at du kan li’ at tænke ud af boksen. Du er selv med til at bestemme, hvad dine arbejdsopgaver består af. Du bliver en del af det faste kommunikationsteam og vil producere indhold, tekst, video og billeder til alle platforme, og du er også med til at udvikle og opdatere bl.a Facebook og Instagram, samt KFUM-Spejdernes magasiner. Derudover får du lejlighed til at planlægge og afvikle dine egne projekter. Disse kan handle om udvikling og opdatering af blogs, udvikle kommunikationsprodukter til grupper og distrikter eller noget helt 3., som du brænder for.

En mindre del af stillingen er også nogle praktiske opgaver, eksempelvis at lave den daglige frokost for de ansatte sammen med den anden GEÅ-spejder på spejdercentret.

“At få muligheden for at være giv et år-spejder har været fantastisk. Det er simpelthen så fedt at være med til at formidle alt det gode spejderarbejde der bliver lavet, og gøre en forskel for grupperne og korpset. Jeg har også været glad for at opgaverne er meget varieret, og man både får lov at sidde med ting til både bladene, hjemmesiden og sociale medier.” 

Lukas Bozek Lundbye, GEÅ-kommunikation 2021/2022

GEÅ-Aktivitet og udvikling

Som GEÅ-aktivitet og udvikling på Spejdercenter CPH kommer du til arbejde meget selvstændigt og med projekter og opgaver. Du kan i høj grad være med til at sætte rammerne for dit år og de projekter, du finder interessante. Men frygt ikke, du bliver ikke kastet ud på bar bund, du vil blive tilknyttet chefkonsulenten og sammen laver i planer for din hverdag. Vedkommende bliver også din vejleder og nærmeste leder i løbet af dit år på korpskontoret.

Ud over projekter har du ansvar for opdatering og vedligeholdelse af KFUM-Spejdernes aktivitetsdatabase på hjemmesiden, booking og udlejning af Spejdercenter CPH og at lave frokost til kontoret sammen med den anden GEÅ-Spejder. Derudover kan du gribe nogle af de ad hoc-opgaver, der kan komme i løbet af året.

Du vil få mulighed for at dykke ned i korpset fra mange forskellige vinkler, f.eks. ved at sidde med i en styregruppe, løse en opgave med kommunikationsteamet eller arbejde sammen med en af udviklingskonsulenterne.

Ud over de opgaver du bliver tilknyttet, så har du også mulighed for at udvikle dit helt eget projekt. Dit projekt kan være med til at udvikle Spejdercenter CPH og lokalområdet, noget inden for korpset (KFUM-Spejderne) eller måske dig selv. Her har du særlig mulighed for at søsætte et projekt du brænder for. Du vil blive vejledt gennem alle projektets faser fra idé til færdigt projekt, med særlig støtte og sparring på de områder du ønsker.

Kom med alt dit gå på mod og dine vilde idéer til udvikling af aktiviteter og projekter. Vær ikke bange for at tænke anderledes og prikke lidt til de vante rammer – måske har du en god idé til vores næste store projekt.

Jeg har lavet mange forskellige ting hos KFUM-Spejderne både på gruppe-, distrikts- og korpsplan, derfor synes jeg, at det har været rigtig interessant at få lov til at se, hvordan tingene fungerer på korpskontoret og hvilke arbejdsopgaver, der ligger bag, at vi kan lave noget megafedt spejderarbejde rundt om i landet.
Det, jeg har været mest begejstret for, er at få lov til at udvikle mit eget projekt. Her har jeg mulighed for at sætte mit præg på KFUM-Spejderne og søsætte noget, der får lov til at leve videre efter min tid som GEÅ-Spejder.” 

Freja Nielsen, GEÅ-aktivitet og udvikling CPH 2023/2024. 

Houens Odde Spejdercenter

GEÅ-Spejder Houens Odde


  Arbejdet i stillingen som GEÅ på Houens Odde er meget varieret. Nogle opgaver foregår indenfor, men de fleste opgaver og funktioner foregår udendørs, så du skal elske at være ude, også når solen ikke skinner. Sammen med de to pedeller, anden GEÅ og de internationale volontører skal du løse mange praktiske opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger og de grønne områder. Det kan være malearbejde, græsslåning, transport af materiel, indsamling og sortering af affald. Du får mulighed for at udvikle kompetencer inden for en række praktiske områder, såsom kørsel med traktor og maskiner, samt nogle håndværksfag efter interesse og kunnen. 

I samarbejde med to fastansatte medarbejdere på kontoret, vil du som GEÅ også prøve at planlægge og afholde aktiviteter for spejdere og teambuilding med erhvervskunder. Du har mulighed for at udvikle kompetencer indenfor planlægning og afvikling af aktiviteter og teambuilding samt professionel kundeservice. Som GEÅ planlægger og inddrager du de internationale volontører og anden GEÅ, som instruktører i afviklingen af de enkelte arrangementer.

Som GEÅ hjælper du også med praktiske opgaver i køkkenet. I køkkenet hjælper man med forberedelse og servering af måltider samt afvikling af Outdoor KOKsammen arrangementer for gæster på centret.

Samarbejdet og bofællesskabet med internationale volontører kræver, at du er indstillet på at tage en aktiv del i sociale og kulturelle aktiviteter samt tale engelsk i dagligdagen. Da transport til/fra og internt på Houens Odde er meget afhængigt af bil- og traktorkørsel, er kørekort til personbil en stor fordel. 

Vi forventer, at du sætter pris på udfordringer, kan overskue flere opgaver ad gangen og har lyst til at arbejde og bo i en international atmosfære.  

GEÅ 2020
Foto: Pernille Bille Tvedt

Kontakt

Hvis du har nogle spørgsmål omkring GEÅ, kan du kontakte vejlederne her:

GEÅ-vejleder, Spejdercenter CPH
Jakob Frost
+45 2222 9477
jakobfrost@kfumspejderne.dk

GEÅ-vejleder, Houens Odde Spejdercenter
Sus Lynge Dahl
+45 2222 9423
sus@kfumspejderne.dk

 

Menu