Nyt materiale fra Mærkeluppen: Gartner

Er det svært at få den kristne vinkel med, når gruppen tager mærker? Så er der hjælp at hente i Mærkeluppen hos PUF – denne gang om ulvemærket ‘Gartner’.

Foto: Frederik Dahl Kehlet

Det nye materiale fra PUF (Patruljen til udvikling af forkyndelsesmateriale) kaster lys over ulvemærket ‘Gartner’.
Det er et færdighedsmærke, hvor ulvene skal lære om, hvad planter kræver for at gro, derudover om tålmodighed
og om, hvordan deres arbejde kan bære frugt.

PUF kommer med inspiration til en kristen vinkel og mærkeluppen er denne gang supplerende til de aktivitetsforslag, der i forvejen er til mærket. Bibelens fortællinger handler ofte om planter som træer, buske og frø, og i det hele taget er der mange lignelser relateret til mark- og havearbejde. Jesus sammenligner også sig selv med et vintræ og edens have har træet for “kundskab om godt og ondt”. Denne mærkelups primære budskab er at lære ulvene om, hvordan de skal vokse og gro i livet med deres tro ligesom sunde planter. 

Lav en vingård

Mærkeluppen byder denne gang på fem idéer til at tage mærket. Der er en video, der introducerer idéerne og derudover et dokument, som uddyber idéerne. At lave en vingård i naturmaterialer er en af dem. Det hænger sammen med, hvordan vin skal plejes og passes for at bære god frugt, ligesom vi skal lytte til Guds ord og at Gud passer på os.

En af de andre idéer er en færdig andagt på sangen ‘Livstræet’ og andagten har et budskab omkring næstekærlighed og den inkluderer også en lille aktivitet omkring at glæde andre. Derudover er der en ‘Tip en 13’er’ om planter i Biblen, for at ulvene kan opdage eller genopdage alle de historier og lignelser, hvor der er en plante inkluderet. 

PUF’s mærkelup har fokus på at bringe nemme, simple aktiviteter, som alle kan lave, men også at præsentere udfordrende og mere komplekse aktiviteter for de spejdere, der allerede har et godt kendskab til Bibelen.

God fornøjelse med at tage mærket 

Læs også

Menu